O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Radno vreme

OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU BIBLIOTEKE FILOZOFSKOG FAKULTETA U PERIODU JULI–AVGUST 2018. GODINE

Poštovane koleginice i kolege,
Biblioteka Filozofskog fakulteta će u periodu juli–avgust 2018. godine raditi po sledećem rasporedu:

Centralna čitaonica i Centralni depo će raditi radnim danima od 8 do 13 sati.
Seminarske biblioteke rade prema utvrđenom rasporedu za godišnje odmore.

Seminarske biblioteke NEĆE raditi u sledećim terminima:
Seminarska biblioteka za anglistiku: 19.7–17. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za filozofiju: 30.7–24. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za germanistiku: 23.7–17. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za hungarologiju: juli i avgust bez prekida
Seminarska biblioteka za istoriju: 23.7–15. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za književnost: 8.8–31. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za medijske studije: 23.7–2.8. 2018.
Seminarska biblioteka za pedagogiju i psihologiju: 23.7–10. 8. 2018.
 Seminarska biblioteka za romanistiku: 16. 7–17. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za rumunistiku i slovakistiku: 16. 7–10. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za slavistiku i rusinistiku 30.7-22.8.2018.
Seminarska biblioteka za sociologiju: 30. 7–17. 8. 2018.
Seminarska biblioteka za srpski jezik i lingvistiku: 23. 7–2. 8. 2018.

Obaveštenja su istaknuta i na vratima biblioteka.

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu