O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Radno vreme

CENTRALNA ČITAONICA
Radnim danima: 8–21 sat
Subota: 8–14 sati
Izdavanje publikacija radnim danima od 9 do 14 sati.
 
SEMINARSKE BIBLIOTEKE
Radnim danima: 8–15 sati
Izdavanje publikacija: 9–14 sati

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu