O biblioteci
  Istorijat
  Biblioteka danas
  Organizacija
  Ljudi
  Prezentacija rada Biblioteke (zip: 8MB)
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > O biblioteci >
Ljudi

U biblioteci rade 20 bibliotekara, 3 knjižničara i 1 saradnik za digitalizaciju:

mr Nataša Belić, viši bibliotekar - upravnica Biblioteke
Violeta Rakić, bibliotekar savetnik
Snežana Riter, viši bibliotekar
mr Blažan Stjepanović, viši bibliotekar
Anda Almažan, bibliotekar
mr Milica Bracić, bibliotekar
Dejana Burzan, bibliotekar
dr Medisa Kolaković, bibliotekar
Biljana Lorbek, bibliotekar
Tatjana Maletaški, bibliotekar
mr Ljiljana Matić, bibliotekar
Miloš Perović, bibliotekar
Tamara Rakić-Blanuša, bibliotekar
Nada Usanović-Ašonja, bibliotekar
Sava Živanović, bibliotekar
Vladan Živković, bibliotekar
Nebojša Brmbota, knjižničar
Dušanka Palančanin, knjižničar
Timea Ficze
Dragosava Simić, bibliotekarka
dr Ljiljana Ćuk
Ljiljana Komazec Sauer
Igor Lekić, saradnik za digitalizaciiju


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu