O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >


UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA FILOZOFSKOG FAKULTETA

 

KNJIGA KAO DAR:
legati Biblioteke Filozofskog fakulteta

 

Autori izložbe i kataloga:
Mr Nataša Belić, Dragoslava Jevremović, mr Medisa Kolaković, Tatjana Maletaški,
Violeta Rakić, Blažan Stjepanović, Sava Živanović

 

Otvaranje izložbe, četvrtak, 25. april 2013. godine u 12 časova
Mezanin Centralne čitaonice Biblioteke Filozofskog fakulteta
Izložba će biti otvorena do 17. maja 2013. godine

 

Katalog izložbe (pdf)
Pozdravna reč
Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu