doc. dr Sanja Maričić-Mesarović

Docent
Odsek za romanistiku
485-3873
Scientific Area Romanistika
Promotion Date May 04, 2016

Predmeti

15POJ001 Portugalski jezik A1.1
15POJ002 Portugalski jezik A1.2
15POJ003 Portugalski jezik A2.1
15POJ004 Portugalski jezik A2.2
15RKRK16 Španski jezik 2
15RKRK41 Španski jezik 5
15RKRK49 Španski jezik 6
15RKRK8 Španski jezik 1
15FJFJ007 Španski jezik 1
15FJFJ014 Španski jezik 2
15FJFJ042 Španski jezik 5
15FJFJ050 Španski jezik 6
15FRFR028 Jezički registri u nastavi savremenog španskog jezika
15ŠJ002 Španski jezik A2.1
15ŠJ004 Španski jezik A2.2

Bibliografija

Journal papers

Može li sijesta da opstane u XXi veku?

S. Maričić-Mesarović, K. Šulović, Može li sijesta da opstane u XXi veku?, Kultura, No. 162, pp. 59 - 72, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović and Ksenija Šulović
Godina 2019
DOI 105937/kultura1962059M
Časopis Kultura
Broj 162
Strana od 59
Strana do 72

Tabu i interkulturna kompetencija u nastavi stranog jezika: tema smrti u nastavi španskog kao L2

S. Maričić-Mesarović, I. Georgijev, Tabu i interkulturna kompetencija u nastavi stranog jezika: tema smrti u nastavi španskog kao L2, Metodički vdici, No. 10, pp. 167 - 190, Dec, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović and Ivana Georgijev
Godina 2019
DOI 10.19090/mv.2019.10.167-190
Časopis Metodički vdici
Broj 10
Strana od 167
Strana do 190

Laž u filmu Slučajni ljubavnici Pedra Almodovara.

S. Maričić-Mesarović, G. Smuđa, Laž u filmu Slučajni ljubavnici Pedra Almodovara., Kultura, No. 150, pp. 176 - 194, 2016

Autori Sanja Maričić-Mesarović and Gordana Smuđa
Godina 2016
DOI 10.5937/kultura1650176M
Časopis Kultura
Broj 150
Strana od 176
Strana do 194

Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji, Metodički vidici, No. 3, pp. 97 - 115, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović and Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Časopis Metodički vidici
Broj 3
Strana od 97
Strana do 115

Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika, Teme, No. 3, pp. 697 - 1126, Jul, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2011
Časopis Teme
Broj 3
Strana od 697
Strana do 1126

Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos.

S. Maričić-Mesarović, M. Đurić, Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos., Facta universitatis Series Linguistics and Literature, Vol. 9, No. 2, pp. 89 - 98, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović and Milica Đurić
Godina 2011
Časopis Facta universitatis Series Linguistics and Literature
Volumen 9
Broj 2
Strana od 89
Strana do 98

Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala.

S. Maričić-Mesarović, T. Tasković, Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala., Metodički vidici, Vol. 1, No. 1, pp. 113 - 120, 2010

Autori Sanja Maričić-Mesarović and Tijana Tasković
Godina 2010
DOI https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.
Časopis Metodički vidici
Volumen 1
Broj 1
Strana od 113
Strana do 120

Books and bibiliographies

Apelativi u govornom jeziku mladih u Srbiji i Španiji

S. Maričić-Mesarović, Apelativi u govornom jeziku mladih u Srbiji i Španiji, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2019
Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
ISBN 978-86-6065-551-8
broj strana 230
Tip knjige monografija
Broj strana 230

Other papers

Chaval, hombre, macho, tronco i tío u funkciji diskursnih markera u komunikaciji španske omladine

S. Maričić-Mesarović, Chaval, hombre, macho, tronco i tío u funkciji diskursnih markera u komunikaciji španske omladine, pp. 159 - 176, 2017

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2017
Strana od 159
Strana do 176

Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine

S. Maričić-Mesarović, Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine, Jul, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2015

Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika, pp. 151 - 167, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović and Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Strana od 151
Strana do 167

Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika, Aug, 2010

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2010
Vrh strane