Publications

Istorija Srba u Crnoj Gori 1496-1918.

N. Ninković, D. Mikavica, G. Vasin, Istorija Srba u Crnoj Gori 1496-1918., Prometej, 2013

Autori Nenad Ninković, Dejan Mikavica, and Goran Vasin
Godina 2013
Izdavač Prometej
ISBN 978-86-515-0818-2
broj strana 313
Tip knjige monografija
Broj strana 313

Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku

S. Pavlović, Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku, Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013

Autori Slobodan Pavlović
Godina 2013
Izdavač Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
ISBN 978-86-7543-271-5 (broš.
broj strana 370
Tip knjige monografija
Broj strana 370

Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara

B. Radić-Bojanić, Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić
Godina 2013
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-199-2
broj strana 103
Tip knjige monografija
Broj strana 103

Korelativi markeri jednakosti i nejednakosti u francuskim i srpskim komparativnim rečenicama

LJ. Vlahović, Korelativi markeri jednakosti i nejednakosti u francuskim i srpskim komparativnim rečenicama, Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. LVI, No. 2, pp. 155 - 168, 2013

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2013
Časopis Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen LVI
Broj 2
Strana od 155
Strana do 168

Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima

M. Đuričić, I. Georgijev, Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima, Knjiženstvo, Vol. 3, No. 3, pp. - - -, 2013

Autori Milica Đuričić and Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis Knjiženstvo
Volumen 3
Broj 3
Strana od -
Strana do -

L'emploi du subjonctif français et du conjonctif italien exprimant un fait hypothétique dans des propositions comparatives

LJ. Vlahović, R. Seder, L'emploi du subjonctif français et du conjonctif italien exprimant un fait hypothétique dans des propositions comparatives, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XXXVIII, No. 3, pp. 73 - 85, 2013

Autori Ljubica Vlahović and Ružica Seder
Godina 2013
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen XXXVIII
Broj 3
Strana od 73
Strana do 85

Lingvistički aspekti odnosa Boga i čoveka u srpskim prevodima Biblije i Kurana

J. Redli, Lingvistički aspekti odnosa Boga i čoveka u srpskim prevodima Biblije i Kurana, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. LVI, No. 1, pp. 89 - 102, 2013

Autori Jelena Redli
Godina 2013
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen LVI
Broj 1
Strana od 89
Strana do 102

Strategije za učenje u svetlu novih vrednosti u nastavi engleskog jezika

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Strategije za učenje u svetlu novih vrednosti u nastavi engleskog jezika, pp. 551 - 562, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2013
Strana od 551
Strana do 562

Ruka ruku mije

Dinko Gruhonjić, Ruka ruku mije, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, pp. 5 - 5, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Strana od 5
Strana do 5

Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT)]

B. Dinić, B. Janičić, Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT)], PSIHOLOGIJA, Vol. 45, No. 2, pp. 189 - 207, 2012

Autori Bojana Dinić and Bojan Janičić
Godina 2012
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 45
Broj 2
Strana od 189
Strana do 207

Crkva svetih arhistratiga Mihaila i Gavrila u Laćarku tokom XVIII veka

N. Ninković, Crkva svetih arhistratiga Mihaila i Gavrila u Laćarku tokom XVIII veka, Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“, No. 11, pp. 70 - 102, 2012

Autori Nenad Ninković
Godina 2012
Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
Broj 11
Strana od 70
Strana do 102

Razumevanje slivenica u srpskom jeziku

Lalić-Krstin, G., Halupka-Rešetar, S., Razumevanje slivenica u srpskom jeziku, Nasleđe, Vol. 22, pp. 101 - 109, 2012

Autori Gordana Lalić-Krstin and Sabina Halupka-Rešetar
Godina 2012
Časopis Nasleđe
Volumen 22
Strana od 101
Strana do 109

Strategije čitanja na engleskom jeziku kod studenata – kvantitativna analiza

J. Topalov, Strategije čitanja na engleskom jeziku kod studenata – kvantitativna analiza, pp. 27 - 39, 2012

Autori Jagoda Topalov
Godina 2012
Strana od 27
Strana do 39

Elektronski izvori COBISS i KoBSON u funkciji visokoškolskog obrazovanja: stavovi i navike studenata korisnika

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Elektronski izvori COBISS i KoBSON u funkciji visokoškolskog obrazovanja: stavovi i navike studenata korisnika, Čitalište, Vol. 11, pp. 33 - 43, 2012

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2012
Časopis Čitalište
Volumen 11
Strana od 33
Strana do 43

San svakog upaljača : stare priče / Nedim Sejdinović

Dinko Gruhonjić, San svakog upaljača : stare priče / Nedim Sejdinović, pp. 1 - 151, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Strana od 1
Strana do 151

Zatvorski sindrom : novinski eseji / Nedim Sejdinović

Dinko Gruhonjić, Zatvorski sindrom : novinski eseji / Nedim Sejdinović, pp. 1 - 195, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Strana od 1
Strana do 195

Students' motivation in EFL context: Motivational influences and practical implications

J. Topalov, Students' motivation in EFL context: Motivational influences and practical implications, Metodički vidici, Vol. 3, pp. 181 - 196, 2012

Autori Jagoda Topalov
Godina 2012
Časopis Metodički vidici
Volumen 3
Strana od 181
Strana do 196

Prototypicality as a governing factor in constituent ordering in Serbian blends

S. Halupka-Rešetar, G. Lalić-Krstin, Prototypicality as a governing factor in constituent ordering in Serbian blends, 2012

Autori Sabina Halupka-Rešetar and Gordana Lalić-Krstin
Godina 2012
Strana od 475-486

Crkveno-narodni sabor i Arhijerejski sinod iz 1749. godine

N. Ninković, Crkveno-narodni sabor i Arhijerejski sinod iz 1749. godine, Istraživanja, No. 23, pp. 259 - 282, 2012

Autori Nenad Ninković
Godina 2012
Časopis Istraživanja
Broj 23
Strana od 259
Strana do 282

Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe.

LJ. Vlahović, S. Gudurić, Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe., Filozofski fakultet, 2012

Autori Ljubica Vlahović and Snežana Gudurić
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-106-0
broj strana 231
Tip knjige udžbenik
Broj strana 231

Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról

A. Bajtai, Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, Alkalmazott nyelvtudomány, Vol. XII, No. 1-2, pp. 158 - 162, 2012

Autori Ana Biro
Godina 2012
Časopis Alkalmazott nyelvtudomány
Volumen XII
Broj 1-2
Strana od 158
Strana do 162

Ničim izazvana zbirka

Dinko Gruhonjić, Ničim izazvana zbirka, Cenzura, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Izdavač Cenzura
ISBN 978-86-86559-15-9
broj strana 204
Tip knjige ostalo
Broj strana 204

Virtuelna kolaboracija u nastavi engleskog jezika - TeachingEnglish.org.uk i Skype in the Classroom

J. Topalov, V. Krombholc, Virtuelna kolaboracija u nastavi engleskog jezika - TeachingEnglish.org.uk i Skype in the Classroom, pp. 9 - 22, 2012

Autori Jagoda Topalov and Viktorija Krombholc
Godina 2012
Strana od 9
Strana do 22

Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika

D. Sredojević, I. Bjelaković, Lj. Subotić, Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2012

Autori Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković, and Subotić Ljiljana
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
ISBN 978-86-6065-109-1
broj strana 145
Tip knjige monografija
Broj strana 145

Motivacija u nastavi stranog jezika

J. Topalov, Motivacija u nastavi stranog jezika, Filozofski fakultet Novi Sad, 2011

Autori Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Filozofski fakultet Novi Sad
ISBN 978-86-6065-088-9
Tip knjige monografija
Vrh strane