Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
  Aktuelnosti
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Studentski parlament

Spisak članova Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta

Student prodekan: Dalibor Mirić
kontakt: 0644315214; miric.dalibor1993@gmail.com
Predsednik studentskog parlamenta: Marjan Mohan
Potpredsednici: Milica Panin i Viktor Jeremić
Sekretar: Jelena Mirić

Adresa elektronske pošte Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta:
stparlament@ff.uns.ac.rs

Ime i prezime Odsek
E-mail
Telefon

Viktor Jeremić

Istorija

viktor.jeremic@yahoo.com

063 089 734 47

Milan Končar

Istorija

konci95@hotmail.com

069 506 67 71

Isidora Čavić

Istorija

isidoracavic95@gmail.com

066 441 518

Jelena Mirić

Žurnalistika

jelena_miric@hotmail.com

064 052 95 86

Isidora Filipov

Žurnalistika

isidora.filipov@gmail.com

069 197 22 21

Nikolina Šešlija

Francuski jezik

ninaseslija@gmail.com

064 454 85 30

Jelena Gegenbauer

Sociologija

gegenbauerj@gmail.com

064 119 75 41

Kristina Dorić

Sociologija

kdoric96@gmail.com

065 875 84 25

Sergej Bojović

Žurnalistika

sbsergejb@gmail.com

062 868 35 64

Dušan Mišković

Istorija

dusanmiskovic16@gmail.com

069 503 79 76

Aleksandra Mandić

Srpska književnost

alexandra08any@hotmail.com

064 558 36 52

Marjan Mohan

Rumunski jezik

mmohan.mohan9@gmail.com

063 803 50 20

Nikola Devedžić

Istorija

n.devedzicche@gmail.com

064 558 36 52

Milica Panin

Psihologija

milicapane@gmail.com

062 830 20 27

Tamara Bastaja

Srpska književnost

drbastaja@hotmail.com

065 270 90 94

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu