Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet > Pravna akta >
Pravilnici

Pravilnici - Zakon o univerzitetu
Pravilnici - Zakon o visokom obrazovanju
Pravilnici - opšta akta Filozofskog fakulteta
Izbori u zvanje
Prijemni ispiti 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu