Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Savet fakulteta

Sednice Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta
prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor
Zamenik
prof. dr Radoslav Eraković

Nastavno osoblje
prof. dr Predrag Novakov
doc. dr Sanja Ninković
doc. dr Đura Hardi
doc. dr Pavle Botić
doc. dr Dejan Pajić
prof. dr Slađana Zuković
prof. dr Diana Popović
doc. dr Ivana Ivanić
prof. dr Stevan Konstantinović
prof. dr Vladimir Barović
prof. dr Jasmina Grković Mejdžor
prof. dr Radoslav Eraković
prof. dr Dojčil Vojvodić
prof. dr Adam Svetlik
prof. dr Srđan Šlјukić
prof. dr Želјko Kaluđerović
doc. dr Čila Utaši


Nenastavno osoblje
Vanja Fekić
Miladin Trifković
Violeta Rakić
Miroslav Radeka

Predstavnici osnivača
prof. dr Božo Milošević
prof. dr Jovan Plavša
prof. dr Ljubiša Despotović
doc. dr Ivana Milovanović
Snežana Mihajlović

Predstavnici studenata
Marjan Mohan
Jelena Mirić
Dalibor Mirić
Aleksandar Ostojić
Miloš Raič

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu