Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Sindikat

OBAVEŠTENJE
(21.05.2018.)

Poštovani članovi sindikata, od 1. maja 2018. godine postali smo članovi Fondacije solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativnog odmora radnika, te vam prosleđujemo Kriterijum za određivanje liste prioriteta zaposlenih kao i ponude Fondacije za 2018. godinu (ponuda 1, ponuda 2).


Sklopljeni ugovori za sindikalnu kupovinu na rate:

Detaljnije informacije i potvrde za kupovinu možete dobiti u kancelariji M9 kod Snežane Rovčanin, predsednika Sindikata Filozofskog fakulteta.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu