Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
NAUČNI ČASOPIS FAKULTETA
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

      Od 1954. godine, kada je osnovan Filozofski fakultet u Novom Sadu, do 1960. formirane su grupe za istoriju, južnoslovenske jezike, jugoslovensku književnost, nemački jezik, engleski jezik, matematiku sa fizikom, kojima se školske 1959/60 pridružuje i grupa za mađarski jezik i književnost. Početkom šezdesetih godina dvadesetog veka, ukidanjem većeg broja grupa na Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu, otvorene su na Filozofskom fakultetu nove grupe i to za fiziku, hemiju, biologiju, geografiju, francuski jezik i istočne i zapadne slovenske jezike. Ovu strukturu Filozofski fakultet zadržaće do 1969. godine kada Skupština Vojvodine daje saglasnost za osnivanje Prirodno-matematičkog fakulteta. Tada se izdvajaju prirodno-matematičke discipline, a Filozofski fakultet nastavlja da neguje isključivo društveno-humanističke discipline.

      Prvi broj Godišnjaka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izašao je 1956. godine. Koncepcija Godišnjaka bila je da objavljuje radove nastavnika i saradnika Fakulteta sa svih studijskih grupa. Pokretanje Godišnjaka otvorilo je i mogućnost razmene publikacija Filozofskog fakulteta sa akademskim i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu. Već 1957. formirano je odeljenje za nabavku i razmenu biblioteke Filozofskog fakulteta koje je 1964. obavljalo razmenu sa 131 institucijom u zemlji i 348 u inostranstvu.

      Godišnjak od 1956. do 1975. izlazi svake godine, a tada nastaje pauza u izlaženju do 1990. godine. Poslednji broj štampan je 2009. godine (XXXIV).

      Radovi su urađeni prema međunarodnom standardu ISBD (CP) i predstavljaju originalni naučni doprinos nauci.
Sve radove u Godišnjaku prate rezimei na engleskom, nemačkom, ruskom ili francuskom jeziku. Poslednji broj časopisa Godišnjak XXXIV dostupan je i u elektronskoj formi (PDF-u) na sajtu Fakulteta. Redakcija će se truditi da svi sledeći brojevi časopisa Godišnjak nađu mesto na internet stranici Fakulteta.

GODIŠNJAK Filozofskog fakulteta / Univerzitet u Novom Sadu
XXXV-1,2 i 3.
     

Recenzija za Godišnjak Filozofskog fakulteta

Molimo sve recenzente da ovaj formular popune i predaju uredništvu, prof. dr Vladislavi Gordić Petković i prof. dr Dušanu Marinkoviću ili u centralnoj biblioteci 11/IV (M.Drči), ili pošalju na mailove urednika, kako je u formularu naznačeno.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu