Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
Izdavačka delatnost Odseka za medijske studije


Najmlađi odsek na Filozofskom fakultetu osnovan je 2004. godine. Većina od 19 zaposlenih predavača, asistenata i stručnih saradnika, pre početka rada u nauci i nastavi profesionalno se bavila novinarstvom, a mnogi od nas i dalje redovno objavljuju novinarske radove u najeminentnijim medijima na ovim prostorima i šire. Ipak, kako bi bila ispunjena i naša primarna, naučno-obrazovna uloga, 2005. godine smo odlučili da pokrenemo sopstvenu izdavačku delatnost, koju do danas realizujemo u okviru Novinarske biblioteke našeg odseka.

Serija izdanja objedinjenih Novinarskom bibliotekom Odseka za medijske studije pokrenuta je sa ciljem da našim studentima, i svima ostalima koji se interesuju za našu naučnu oblast, ponudi adekvatne priručnike i pojmovnike koji će im omogućiti da lakše savladaju program iz užestručnih, ali i nekih opšteobrazovnih predmeta. Istovremeno, njena uloga je i da mladog istraživača uputi na stalno traženje podataka, kao i da kod njega razvije glad za znanjem i stalnu potrebu za novim otkrićima. Do sada je svetlost dana ugledalo šest izdanja, a u pripremi su i novi tomovi.

Veoma važan segment izdavačke delatnosti Odseka predstavljaju i ilustrovani časopis Kod 04, kao i tri internetska sajta: e-novine, 5 sa zvezdicom i kszimpressum. U ovim medijskim jedinicama objavljujemo najuspešnije novinarske radove naših studenata, a oni nastaju kao produkti rada u nastavi, na predavanjima, vežbama i u okviru stručnih ili praktičnih radionica. Istovremeno, studenti tako dolaze u priliku da kroz konkretan rad steknu početno medijsko iskustvo, ali i da popune portfolio prvim produktima svog budućeg zanimanja.


Pregled izdanja

Radivoj Stepanov, "Pojam države i osnovi državnog uređenja SCG", Novinarska biblioteka, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2005.

Prvo izdanje biblioteke namenjeno je studentima koji u okviru redovnih predmeta na osnovnim studijama imaju potrebu da se upoznaju sa načinima organizacije države, kao i njenim osnovnim pojmom kroz klasičnu i savremenu teoriju. Autor istovremeno ukazuje i na oblike političkih režima i vladavine uopšte, dok je poseban, obiman segment posvećen analizi unutrašnje organizacije nekadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Delo zaključuje pojmovnik sa svim ključnim odrednicama ove stručne oblasti.

Ljiljana Subotić, "Ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika", Novinarska biblioteka, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2005.

Knjiga je namenjena studentima Odseka za medijske studije, koji u nastavnom planu imaju kurs Ortoepska i ortografska norma srpskog jezika, ali i drugim studentima filoloških studijskih grupa koji imaju sličan kurs u programu ili slušaju neki opšti kurs srpskog jezika. Nastala je u okviru programa "CD WUS Austria" za podsticanje i razvoj modernih univerzitetskih studija i razvoj novih nastavnih programa na univerzitetima u Srbiji u duhu Bolonjske deklaracije.

Radivoj Stepanov, "Pojmovnik prava - Katalog teorijskih, pravosudnih i sociološkopravnih pojmova", Novinarska biblioteka, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2006.

Katalog osnovnih pojmova pravne nauke napisan je da bi studentima Žurnalistike poslužio kao moderan univerzitetski udžbenik i priručnik za predmet Osnovi prava. Autor je nastojao da od odabranih pojmova dobije tematsku konzistentnost i celinu koja će imati atribute dobrog i pouzdanog vodiča kroz pravo. U pitanju su brojni tradicionalni i moderni pravni pojmovi koji su novinaru neophodni u profesionalnom radu, pa su iz istog razloga i u spisak literature uključena brojna dela koja nadilaze potrebe studijskog programa, što ovoj knjizi daje još širu upotrebnu vrednost.

Dubravka Valić-Nedeljković, "O novinarstvu i novinarima", Novinarska biblioteka, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2007.

Autorka je knjigu namenila studentima Odseka za medijske studije kao priručnik za predmet Uvod u novinarstvo, ali i svima koji su zainteresovani za fenomen masovnog komuniciranja bez kojeg je nezamisliva savremena društvena praksa. U osnovni tekst uveden je, gde god je to bilo moguće, i odeljak iz medijske prakse, koji donosi ilustrativne primere za pojedine navode, da bi se pokazala utemeljenost teorije u svakodnevnoj medijskoj praksi.

Dragan Koković, "Društvo i medijski izazovi - Uvod u sociologiju masovnih komunikacija", Novinarska biblioteka, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2007.

Knjiga predstavlja sistematizaciju osnovnih znanja o socilogiji masovnih komunikacija, kao posebnoj vrsti sociologije koja proučava društveni kontekst medija i karakteristike promena koje su masovni mediji uneli u društveni život. Autor objašnjava kako danas, u vreme kada se sve više govori o virtuelnoj realnosti, sociologija masovnih komunikacija mora da ukaže ne samo na koji način mediji mogu da iskrive stvarnost, već i kako oni pokazuju svoju moć u kreiranju virtuelne stvarnosti.

Mirko Miletić, "Osnove menadžmenta medija", Novinarska biblioteka, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2009.

Ova knjiga pisana je van preovlađujuće paradigme o univerzalnosti menadžmenta, prema kojoj, obrazovani menadžer može uspešno da rukovodi bilo kojom organizacionom celinom u bilo kojoj funkcionalnoj oblasti društvenog života, od privrede do sporta. Autor na primeru medijskih preduzeća pokazuje/dokazuje upravo suprotno: da njih i operativno i strateški mogu da vode samo specifično obrazovani stručnjaci - menadžeri, koji vladaju znanjima, sposobnostima i veštinama neophodnim u medijskom kompleksu.

   
 

Novi naslovi

Izdavačka delatnost Odseka za medijske studije u međuvremenu je obogaćena i novim izdanjima, u najvećem broju zbornicima koji objedinjuju radove učesnika Mešđunarodne letnje škole novinarstva "Mostovi medijskog obrazovanja", koju Odsek organizuje u kontinuitetu već četiri godine. Takođe su tu i zbornici radova koje su učesnici izlagali tokom međunarodnih konferencija koje je Odsek organizovao u okviru velikog regionalnog dvogodišnjeg projekta "Mediji, siromaštvo i socijalna isključenost".

Posebnu pažnju prvilači udžbenik "Diskurs agencijskog novinarstva", autora Dinka Gruhonjića. Magistar i stručni saradnik na Odseku za medijske studije je istovremeno i ugledan novinar, i šef dopisništva novinske agencije "Beta" sa dugogodišnjim stažom u ovoj vrsti novinarstva. Bogato iskustvo i znanje objedinio je u knjigu koja u potpunosti objašnjava pojam agencijskog novinarstva, baveći se svim njegovim elementima i sveobuhvatnom ulogom u žurnalistici.   

Novi naslovi izdavačke delatnosti Odseka za medijske studije u celini su dostupni na sajtu Odseka, www.medijskestudije.com.

2009

Mostovi medijskog obrazovanja (knjiga sažetaka), Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi sad 2009

2010

Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju, Zbornik radova, Filozofski fakultet, Novi sad 2010

Mostovi medijskog obrazovanja (knjiga sažetaka), Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi sad 2010

2011

Diskurs agencijskog novinarstva, Dinko Gruhonjić, Novinarska biblioteka, Novi Sad 2011

Medijski diskurs o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, Filozofski fakultet, Novi sad 2011

Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene (zbornik radova), Filozofski fakultet, Novi sad 2011

Media, Poverty and Social Exclusion (Book of Abstracts), Filozofski fakultet, Novi sad 2011

2012

Media, Poverty and Social Exclusion (Book of Abstracts), Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi sad 2012

   

www.novine.kszimpressum.com
Sajt na ovoj internet adresi predstavlja elektronske ili e-novine studenata treće godine Žurnalistike, a nastaje kao proizvod praktične nastave na predmetu Internetsko novinarstvo. Kroz konkretan rad u najmlađem od svih medija, studenti imaju priliku da se pozabave temama iz oblasti vezanih za organizaciju i život u našoj interesnoj sferi, na fakultetu i u svetu koji ga okružuje. Članci, izveštaji, komentari, intervjui, reportaže i blog na ovom sajtu istovremeno su i reprezent sveopšteg obrazovnog i stručnog novinarskog nivoa naših studenata. E-novine su otvorene za saradnju i sa drugim studentima, nastavnicima i novinarima.

www.5sazvezdicom.kszimpressum.com
Na ovoj adresi nalaze se elektronske novine namenjene osnovcima u Vojvodini i šire. Prave ih studenti četvrte godine Odseka za medijske studije na izbornom predmetu Mediji za decu. Pored njihovih tekstova, vesti i zanimljivosti namenjenih deci, ovde mogu da se vide i radovi, pesmice, priče i slike, kao i ostali prilozi budućih mladih literata, slikara ili novinara. Aktivnosti sajta se trenutno planski proširuju u naučno-istraživačkom pravcu, budući da se ova uskostručna oblast medijskih studija u čitavoj pokrajini izučava jedino na našem odseku.

www.kszimpressum.com
Ova internet adresa predstavlja javno glasilo Kluba studenata žurnalistike, osnovanog 2006. godine, kako bi naše mlade kolege imale medijski prostor koji će sami organizovati i u okviru njega ispoljavati svoje kreativne ideje i konkretne aktivnosti, poput povezivanja sa sličnim organizacijama u zemlji i svetu ili organizovanja stručnih tribina na kojima su do sada gostovali najcenjeniji novinari srpske javne scene, Teofil Pančić, Jugoslav Ćosić, Aleksandar Stojanović i Brankica Stanković. Pored uobičajenih servisnih aktivnosti, kao što su obaveštenja o terminima i mogućnost nabavke nastavnih materijala, sajt posetiocima pruža i mogućnost za komentarisanje studentske i opšte svakodnevice, kao i niz korisnih kontakata i linkova.

   
Kod 04
Časopis Kod 04 nastaje u okviru jednosemestralne novinarske radionice kao jednog od redovnih oblika praktične nastave na predmetu Novinarstvo u štampanim medijima. Negujući idejni koncept koji je postavila prva generacija upisana na naš odsek, u izradi časopisa učestvuju svi studenti druge godine. Do sada su objavljena tri broja, a u toku je rad na četvrtom. Časopis se prepoznaje po modernom i atraktivnom dizajnu i kvalitetu tema i tekstova, u čiji izbor ulaze najbolji studentski radovi nastali u toku radionice.
   

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu