Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
Izdavačka delatnost Odseka za srpsku književnost

Na odseku za srpsku književnost izučavaju se, već 55 godina, od osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, srpska i južnoslovenske književnosti. Tokom 55 godina svog trajanja ovaj odsek obrazuje nastavnike i profesore srpskog jezika i književnosti. Pri tom, u svim segmentima našeg rada izučavanje specifičnih svojstava nacionalne književnosti, jezika i kulture povezano je s ostvarivanjem uvida u širi kontekst, pre svega južnoslovenski i evropski. Tako je negovanje nacionalne književnosti i uočavanje njenih specifičnosti povezano s obuhvatnim multikulturnim pristupom i nužnim interdisciplinarnim uvidima.

Širinom i razuđenošću odlikuje se i izdavačka delatnost Odseka, kako izdanja Fakulteta tako i knjige nastavnika i saradnika objavljene kod drugih izdavača. Tematski opseg objavljenih knjiga i studija kreće se od prvih sačuvanih pisanih spomenika, dela srednjovekovne književnosti i dela usmene književnosti, preko književnosti renesanse i baroka, epohe prosvetiteljstva, sentimentalizma, te srpskog klasicizma i predromantizma, do romantizma, realizma, književnosti srpske moderne i savremene srpske književnosti – proze, poezije, esejistike). U knjigama i radovima naših profesora obuhvaćena su književnoistorijska kretanja i poetičke mene južnoslovenskih književnosti, sagledana u širokom komparativnom i kulturnom kontekstu; pitanja teorije književnosti ; kao i metodologija proučavanja književnosti i kulture i metodika nastave.

Nastavnici i saradnici na Odseku za srpsku književnost sarađivali su u obimnim, sadražinski i kompozicijski složenim zbornicima, nastalim kao rezultat rada na naučnim projektima. Ovi zbornici su, uz finansijsku pomoć Ministarstva nauke, poslednjih godina objavljivani kao izdanja Filozofskog fakulteta. Radovi nastavnika i saradnika Odseka objavljivani su i u zbornicima posvećenim unapređenju metodičkih pristupa i nastave jezika i književnosti. Takođe, kao izdanje Fakulteta izašlo je, uz finansijsku pomoć Ministarstva nauke, i nekoliko monografskih izdanja. Ipak, iako zamašan i obimom i kvalitetom, ovo je manji deo izdavačke produkcije Odseka, čiji su nastavnici i saradnici od 2003. do 2009. godine objavili više desetina knjiga, pretežno naučnih, ali, što s ponosom ističemo, i umetničkih. Ovome možemo dodati i impresivnu naučnu produkciju naših penzionisanih nastavnika, koje i dalje smatramo delom Odseka.

Verujemo da Odsek svojom ukupnom izdavačkom delatnošću doprinosi intelektualnom, kulturnom i duhovnom razvoju svojih studenata, ali i šire zajednice, ta da, na svaki način, doprinosi ugledu Filozofskog fakulteta, podstičući sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje nacionalne književnosti i kulture u kontekstu regionalnih, evropskih i svetskih književnih i kulturnih tokova.

IZDANJA FILOZOFSKOG FAKULTETA

Monografije

Zoja Karanović – Jasmina Jokić, Smehovno i erotsko u srpskoj narodnoj kulturi i poeziji, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2009.
UDC 821.163.41-1.09:398, 39(=163.41)

Ivana Živančević-Sekeruš, Kako (o)pisati različitosti? Slika drugog u srpskoj književnosti, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2009.
ISBN 978-86-6065-016-2
UDC 821.163.41-3.09“18/19“

Marija Kleut, Narodna književnost : fragmenti skripti, 3. izd., Novi Sad: Filozofski fakultet, 2008.

Zbornici

Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti: zbornik, knj. 2, uredile Zoja Karanović – Ivana Živančević-Sekeruš, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2009, 374 str.
ISBN 978-86-6065-014-8
UDC 821.163.41.09(082)

Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti: zbornik, knj. 1, uredile Zoja Karanović – Radmila Gikić-Petrović, Novi Sad: Filozofski fakultet: Dnevnik, 2007, 403 str.
ISBN 978-86-84097-96-7
UDC 821.163.41.09(082)

Žanrovi srpske književnosti: zbornik, knj. 3, uredili Zoja Karanović – Selimir Radulović, Novi Sad: Filozofski fakultet: Orpheus, 2006, 551 str.
ISBN 86-83887-76-6
UDC 821.163.41.09(082), 821.163.41.09:398(082),
82.0(082)

Žanrovi srpske književnosti: poreklo i poetika oblika: zbornik, knj. 2, uredili Zoja Karanović – Selimir Radulović, Novi Sad: Filozofski fakultet: Orfeus, 2005, 416 str.
ISBN 86-83887-39-1
UDC 821.163.41.09(082), 821.163.41.09:398(082),
82.0(082)

Tumačenje književnog dela i metodika nastave, deo 2, uredila Olivera Radulović, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost i jezik: Orpheus, 2009, 587 str.
ISBN 978-86-7954-033-1
UDC 82:111.852(082), 371.3::8(082)

Tumačenja književnog dela i metodika nastave, deo 1, uredila Olivera Radulović, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost: Odsek za komparativnu književnost: Orpheus, 2008, 485 str.
ISBN 978-86-7954-014-0
UDC 821.163.41.09(082), 821.163.41.09:398(082),
82.0(082)

Negovanje srpskog jezika i književnosti, uredile Ljiljana Petrovački – Olivera Radulović, Novi Sad: Filozofski fakultet: Orpheus, 2006, 271 str.
ISBN 86-83887-75-8
UDC 371.3::811.163.41(082), 371.3::821.163.41(082)

Iz srpske književnosti: zbornik radova posvećen Miroslavu Egeriću, Novi Sad: Filozofski fakultet: Zmaj, 2003.
ISBN 86-489-0364-5
UDC 821.163.41.09 Egerić M.(082),
821.163.41.09(082), 821.163.41-4(082)

IZDANJA OSTALIH IZDAVAČA
(2003-2009, selektivna bibliografija)

Prof. dr Marija Kleut
Naučno delo od istraživanja do štampe: tehnika naučnoistraživačkog rada, Novi Sad: Akademska knjiga, 2008.
ISBN 978-86-86611-17-8
UDC 001.81

Relikvije iz starine: ogledi o srpskim epskim narodnim pesmama, Novi Sad: Dnevnik, 2006.
ISBN 86-84097-60-2
UDC 821.163.41-13.09:398(082.2)

Vuk Stefanović Karadžić, Izabrana dela, urednica, autorka dodatnog teksta Marija Kleut, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2005.
ISBN 86-7543-104-X
UDC 821.163.41-82, 821.163.41.09 Karadžić V. S.

Prof. dr Mirjana D. Stefanović
Leksikon srpskog prosvetiteljstva, Beograd: Službeni glasnik, 2009.
ISBN 978-86-519-0203-4
UDC 930.85(497.11)"17/18"(031),
316.72(497.11)"17/18"(031)

Biblioteka srpske književnosti, Beograd: Čigoja štampa, 2007.
ISBN 978-86-7558-500-8
UDC 821.163.41.09"17"

Prof. dr Nikola Grdinić
Stalni oblici pesme i strofe, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2007.
ISBN 978-86-331-3082-0
UDC 801.6

Prof. dr Milivoj Nenin
Sedam beležaka. Mala knjiga o Crnjanskom, Beograd: Altera, 2009.
ISBN 978-86-6007-029-8

Slatka knjiga, Beograd: Altera, 2008.
ISBN 978-86-81459-95-9
UDC 821.163.41.09"19", 821.163.41-95

Slučajna knjiga: kolaž o Todoru Manojloviću, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2007.
ISBN 978-86-331-3028-8
UDC 821.163.41.09 Manojlović T.

Svetislav Stefanović preteča modernizma, Novi Sad: Akademska knjiga: Kulturni centar Novog Sada, 2007.
ISBN 978-86-86611-10-9
UDC 821.163.41.09 Stefanović S.

Sitne knjige: o prepisci srpskih pisaca, Novi Sad: Dnevnik, 2007.
UDC 821.163.41-6(082.2), 821.163.41-6.09"19"

Stari lisac : prisećanja i preštampavanja: priče p/o Paviću, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2006.
UDC 821.163.41-94, 821.163.41.09 Pavić M.

Srpska pesnička moderna, Novi Sad: Venclović, 2006.
ISBN 86-86453-00-7
UDC 821.163.41-14.02MODERNA, 821.163.41-4

Stvari koje su prošle : ogledi o srpskim piscima XX (i XXI) veka, Novi Sad: Dnevnik: Biblioteka Matice srpske, 2003.
UDC 821.163.41.09"19", 821.163.41-4

Prof. dr Sava Damjanov
Đorđe Marković Koder, Načala, uredili Sava Damjanov i Vesna Malbaški-Pupovac, Beograd: Službeni glasnik, 2009.
ISBN 978-86-519-0341-3
UDC 821.163.41-3, 821.163.41.09-3 Marković Koder Đ.

Istorija kao apokrif: roman–lakrdija iliti, po prostom, bezobrazne priče, Zrenjanin: Agora, Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2008.
ISBN 978-86-84599-89-8
UDC 821.163.41-32, 821.163.41-32.09 Damjanov S.

Apokrifna istorija srpske (post)moderne : novo čitanje tradicije II, Beograd: Službeni glasnik, 2008.
ISBN 978-86-7549-904-6
UDC 821.163.41.09"17/19"

Eros i po(r)nos, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2006.
ISBN 86-331-2942-6
UDC 821.163.41.09"19", 821.163.41-92

Glosolalija : izabrane i nove priče, 2. dopunjeno izd., Novi Sad: Orpheus, 2006.
ISBN 86-83887-79-0
UDC 821.163.41-32, 821.163.41-32.09 Damjanov S., 012 Damjanov S.

Antologія serbsьkoї postmodernoї fantastiki, Lьvіv: Lіteraturna agencія Pіramіda, 2004.
ISBN 966-8522-07-9
UDC 821.163.41-32(082)

Prof. dr Svetlana Branković
Psihološko tumačenje „Seoba“ Miloša Crnjanskog: individualizacija književnih likova, Novi Sad: Adresa, 2009.
ISBN 978-86-86761-36-1
UDC 821.163.41-31.09 Crnjanski M.

Prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović
Usmeno u pisanom, Beograd: Beogradska knjiga, 2009.
ISBN 978-86-7590-234-8
UDC 821.163.41.09"18/19", 821.163.41-34.09:398

Kad je bila kneževa večera? Usmena književnost i tradicionalna kultura u srpskoj drami 20. veka, Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, 2009.
ISBN 978-86-85123-37-5
UDC 821.163.41-2.09:[821.163:398"19"

Stanaja selo zapali: ogledi o usmenoj književnosti, Novi Sad: Dnevnik, 2007.
ISBN 978-86-84097-81-3
UDC 821.163.41.09:398, 39(=163.41)(497.113)

Prof. dr Gojko Tešić
Srpska književna avangarda: (1902-1934) – književnoistorijski kontekst, Beograd: Institut za književnost i umetnost: Službeni glasnik, 2009.
ISBN 978-86-7095-152-5
UDC 821.163.41.09"1902/1934"

Otkrovenje srpske avangarde: kontekstualna čitanja, knj. 1, Beograd: Institut za književnost i umetnost: Čigoja štampa, 2007.
ISBN 978-86-7558-480-3
UDC 821.163.41.02 avangarda, 821.163.41.09 Tešić G.

Prof. dr Svetlana Tomin
Despotica i monahinja Angelina Branković – sveta majka Angelina, Novi Sad: Platoneum, 2009.
ISBN 978-86-85869-39-6
UDC 27-36:929 Branković A.

Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka, Novi Sad: Akademska knjiga, 2007.
ISBN 978-86-86611-05-5
UDC 930.85-055.2(497.11)"04/14",
305-055.2(497.11)"04/14"

Vladika Maksim Branković, Novi Sad: Platoneum, 2007.
ISBN 978-86-85869-25-9
UDC 271.2-36:929 Maksim, sveti,
929.52BRANKOVIĆ"13/15", 821.163.41-97.09"15/18"

Prof. dr Gorana Raičević
Laza Lazarević junak naših dana, Novi Sad: Akademska knjiga, 2007.
ISBN 978-86-86611-02-4
UDC 821.163.41.09 Lazarević L., 821.163.41-4

Eseji Miloša Crnjanskog, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2005.
ISBN 86-7543-105-8
UDC 821.163.41-4.09 Crnjanski M., 821.163.41-95

Prof. dr Dragan Stanić [Ivan Negrišorac]
Istraga je u toku, zar ne? [drama], Novi Sad: Orpheus, 2007.
ISBN 978-86-7954-003-4
UDC 821.163.41-2

Poezija Nikole Vujčića: zbornik radova, uredili Dragan Stanić i Slavko Gordić, Novi Sad : Matica srpska, 2008.
ISBN 978-86-7946-012-7
UDC 821.163.41-14.09 Vujčić N.(082.2), 012
Vujičić N.

Poezija Zlate Kocić: zbornik radova, uredili Dragan Stanić i Slavko Gordić, Novi Sad: Matica srpska, 2006.
ISBN 86-83651-66-5
UDC 821.163.41-14.09 Kocić Z.(082), 012 Kocić Z.

Prof. dr Olivera Radulović
Reči sa čistih usana: biblijski podtekst moderne književnosti, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2007.
ISBN 978-86-84885-18-2
UDC 821.163.41.09"18/19", 821(4).09"18/19",
371.3::821

List nebeske knjige: biblijski podtekst srpske proze 20. veka, Novi Sad: Zmaj, 2003.
ISBN 86-489-0383-1
UDC 821.163.41-3.09"19", 371.3::821.163.41

Doc. dr Radoslav Eraković
Skice rubnih prostora književnog nasleđa, Beograd: Službeni glasnik, 2009.
ISBN 978-86-519-0119-8
UDC 821.163.41.09"18"

Religiozni ep srpskog predromantizma, Novi Sad: Matica srpska, 2008.
ISBN 978-86-7946-009-7
UDC 821.163.41-13.09"18"

Doc. dr Slobodan Vladušić
Ko je ubio mrtvu dragu? Istorija motiva mrtve drage u srpskom pesništvu, Beograd: Službeni glasnik, 2009.
ISBN 978-86-519-0297-3
UDC 821.163.41.09-1, 821.09-1

Forward. Krimikomedija, Stubovi kulture, Beograd 2009.
ISBN 978-86-7979-270-9

Portret hermeneutičara u tranziciji (studije o književnosti), Novi Sad: Dnevnik, 2007.
ISBN 978-86-8409-93-6
UDC 821.163.41.09"18/19"

Na promaji : studije, eseji i kritike, Zrenjanin: Agora, 2007.
ISBN 978-86-84599-52-2
UDC 821.163.41-3.09"1988/2006", 821.163.41-4

Mr Zorica Hadžić
Otvorena pisma Jovana Jovanovića Zmaja (Neven 1880-1904), Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2009.
ISBN 978-86-81501-38-2
UDC 821.163.41-6, 821.163.41.09 Jovanović-Zmaj
J., 070.449.7(497.113)NEVEN"1880/1904"

Istorija jedne samoće : poezija i proza Danice Marković, Novi Sad: Akademska knjiga, 2007.
ISBN 978-86-86611-09-3
UDC 821.163.41.09 Marković D.

SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA PENZIONISANIH NASTAVNIKA ODSEKA ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST

Prof. dr Slavko Gordić
Kritičke razglednice, Beograd: Službeni glasnik, 2008.
ISBN 978-86-7549-851-3
UDC 821.163.41.09"19"

Savremenost i nasleđe, Novi Sad: Orpheus, 2006.
ISBN 86-83887-69-3
UDC 821.163.41.09"19/20", 821.163.41-95

Razmena darova: ogledi i zapisi o savremenoj poeziji, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2006.
ISBN 86-331-2858-6
UDC 821.163.41-1.09"19", 821.163.41-4

Prof. dr Miroslav Egerić
Antologija srpskog pesništva : XIX-XX vek, Novi Sad: Orpheus, 2008.
ISBN 978-86-7954-030-0
UDC 821.163.41-14(082.2)

Lirski eseji, Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, 2005.
ISBN 86-85083-10-9
UDC 821.163.41-4, 821.163.41.09 Egerić M.

Srećna ruka: ogledi o srpskim pesnicima i kritičarima, 3. dopunjeno izd., Novi Sad: Matica srpska, Priština, Leposavić: Institut za srpsku kulturu, 2004.
ISBN 86-363-0444-X
UDC 821.163.41-14.09"18/19",
821.163.41-95.09"18/19", 821.163.41-4

Prof. dr Radomir V. Ivanović
Darovi i dugovi (beletristika i kritika), Novi Sad: Zmaj, 2009.
ISBN 978-86-489-0658-8
UDC 821.163.41-95.09

Anagrami i kriptogrami u romanima Umberta Eka, Podgorica: Crnogorska akademija nauka i
umjetnosti, 2009.
ISBN 978-86-7215-213-5
UDC 821.131.1-31.09 Eco.U.

Miteme i poeteme Tomasa Mana : monografija, Novi Sad: Zmaj, 2007.
ISBN 978-86-489-0573-4
UDC 821.112.2.09 Mann T.

Prof. dr Borivoje Marinković
Tragom Dositeja, Beograd: Službeni glasnik, 2008.
ISBN 978-86-7549-955-8
UDC 821.163.41.09 Obradović D.

Ogledi o starom srpskom štamparstvu (predgovori iz serije od pet knjiga o našem ćiriličkom štamparstvu, štamparijama i knjigama u XV, XVI i XVII stoleću), Novi Sad: Dnevnik, 2007.
ISBN 978-86-84097-61-5
UDC 655"14/16", 094(=163.41)"14/16"

Emanuil Janković (oko 1758-1791), Novi Sad: Dnevnik, 2007.
ISBN 978-86-84097-94-3
UDC 821.163.41:929 Janković E., 821.163.41.09
Janković E.

Skriveni svet Vladimira Ćorovića: ka uspostavljanju celovitosti njegovog naučnog, književnog i edicionog korpusa (između istraživanja i rekonstrukcije), Bileća, Gacko: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Odbori, 2006.
ISBN 99938-90-05-7
UDC 93/94:929 Ćorović V., 821.163.41.09 Ćorović
V., 012 Ćorović V.

Prof. dr Petar Milosavljević
Obnova logocentrizma, Valjevo: Knjigotvornica Logos, Nikšić, Beograd: Jasen, 2009.
ISBN 978-86-86433-04-6

Teorija književnosti, 2. izd., Valjevo: Logos, Istok: DK "Sveti Sava", 2006.
ISBN 86-83629-29-5
UDC 82.0(035)

Srpska pisma, Banja Luka: Besjeda, Beograd: Ars libri, 2006.
ISBN 99938-1-016-9
UDC 003.349(091), 003.344(091), 003(=163.41)(091)

Uvod u srbistiku, 2. izd., Beograd: Trebnik, 2003.
ISBN 86-7216-033-9
UDC 811.163.41, 821.163.41.09

Prof. dr Jelka Ređep
O Žitiju kneza Lazara, poznatom kao Priča o boju kosovskom, Novi Sad: Prometej, 2009.
ISBN 978-86-515-0432-0
UDC 821.163.41.09

Stare srpske biografije (poetika žanra), Novi Sad: Prometej, 2008.
ISBN 978-86-515-0221-0
UDC 821.163.41-94.09"12/17"

Kosovska legenda, 2. izd., Novi Sad: Prometej, 2007.
ISBN 978-86-515-0117-6
UDC 821.163.41.09"13/17"

Bistru vodu zamutile : svađa kćeri kneza Lazara, Beograd: Pešić i sinovi, Novi Sad: J. Ređep, 2006.
ISBN 86-7540-056-X
UDC 929.52 Hrebeljanović, 821.163.41.09"12/13"

Geneza Hronika grofa Đorđa Brankovića, Novi Sad: Prometej, 2004.
ISBN 86-7639-833-X
UDC 821.163.41.09 Branković Đ.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu