Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Javne nabavke u otvorenom postupku

2017.

◦ Otvoreni postupak usluge prevoza za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 54/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

◦ Otvoreni postupak javne nabavke, usluga pretplate na elektronsku bazu podataka i stručne časopise, JN 53/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori

◦ Otvoreni postupak javne nabavke nabavka, isporuka i ugradnja aluminijumskih portala u zgradi Filozofskog fakulteta, redni broj JN 50/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija sa prilozima
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge redovnog pregleda, održavanja i servisiranja tehničkih uređaja u zgradi Filozofskog fakulteta, redni broj nabavke 49/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o produženu roka za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radova na adaptaciji prostorije TV studia Filozofskog fakulteta, redni broj 45/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija sa prilogom
- Odluka o obustavi postupka
- Obaveštenje o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radovi na sanaciji krova od bakarnog lima i sanaciji fasade zgrade, redni broj 44/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
- Odluka o obustavi postupka
- Obaveštenje o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke  usluga restoranske ishrane stranih gostiju Filozofskog fakulteta, broj JN 42/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka i isporuka školskog, kancelarijskog i bibliotečkog nameštaja, JN 40/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji krova od bakarnog lima i fasade zgrade Filozofskog fakulteta, JN 39/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka
- Obaveštenje o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge kopiranja i koričenja za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 35/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge servisiranja i održavanja tehničkih sredstava u zgradi Filozofskog fakulteta (tri partije), JN 34/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka i isporuka sitnog alata i potrošnog materijala za održavanje zgrade Filozofskog fakulteta, JN 33/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka, isporuka i montaža metalnih arhivskih polica, JN 32/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke agencijskog obezbeđenja hotelskog smeštaja i karata za prevoz (avionski, autobuski, vozni), JN 31/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Pitanja i odgovori II
- Pitanja i odgovori III
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori IV
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, voda za piće i aparati za točenje vode, JN 29/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge angažovanja studentske (omladinske) zadruge za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 28/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i sugestije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova na sanaciji krova od bakarnog lima i sanaciji fasade zgrade Filozofskog fakulteta, JN 27/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Pitanja i odgovori II
- Pitanja i odgovori III
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Izmene i dopune konkursne dokumentacije II
- Pitanja i odgovori IV
- Pitanja i odgovori V
- Odluka o obustavi postupka
- Obaveštenje o obustavi postupka

Otvoreni postupak javne nabavke usluge stručnog nadzora radova na sanaciji krova od bakarnog lima  i sanaciji fasade zgrade Filozofskog fakulteta, JN 25/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka
- Obaveštenje o obustavi postupka

Otvoreni postupak javne nabavke, molersko-farbarski i gipsarski radovi u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 24/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zgradi Filozofskog fakulteta, 22/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori I
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, knjige za potrebe Biblioteke i naučnih projekata Filozofskog fakulteta, JN 21/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka
- Obaveštenje o obustavi postupka

Otvoreni postupak javne nabavke usluge kantine (kuvana kafa, čaj, sendviči) za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 17/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom u ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge štampanja monografija, časopisa, promotivnog materijala i specijalnih fascikli za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 15/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja i odgovori I
- Pitanja i odgovori II
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova na zameni podnih obloga u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 13/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, kancelarijski i promotivni materijal i toneri za štampače i fotokopir uređaje (sukcesivna isporuka), JN 7/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori I
- Pitanja i odgovori II
- Izmena i dopuna poziva za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Poziv za podnošenje ponude II
- Pitanja i odgovori 3
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge studentske (omladinske) zadruge, JN 4/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna poziva za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak  javne nabavke usluge servisiranja klima uređaja u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 3/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna poziva za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluge hitnih intervencija na održavanju zgrade Filozofskog fakulteta (sukcesivna usluga), JN 2/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna poziva za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara, električna energija za potrebe Filozofskog fakulteta, 1/2017.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena poziva za podnošenje ponude
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru2016.
2015.
2014.
2013.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu