Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Javne nabavke u otvorenom postupku

2018.

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, toneri, JN 32/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge štampanja za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 31/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radova, popravka i ugradnja podnih obloga, JN 30/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge odnošenja, presvlačenja i dostave stolica, fotelja i klupa u vlasništvu Filozofskog fakulteta, JN 29/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade predmera i stručni nadzor za radove na sanaciji dotrajalih instalacija u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 26/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 25/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge nabavke i isporuke akademske licence za korišćenje Kasperski antivirusne zaštite, JN 24/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

◦ Otvoreni postupak javne nabavke radova, popravka i ugradnja podnih obloga, JN 21/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge,  softveri, JN 16/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, knjige za potrebe Biblioteke i naučnih projekata, JN 15/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja i sugestije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka i isporuka audiovizuelne opreme i materijala, JN 14/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade projekta energetske sanacije grade Filozofskog fakulteta, JN 13/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Pitanja i odgovori 2
- Pitanja i sugestije 3
- Pitanja i sugestije 4
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i sugestije 5
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja i sugestije 6
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Odluka o obustavi postupka

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, nabavka, isporuka i ugradnja venecijanera u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 8/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak jabne nabavke molersko-farbarskih i gipsarskih radova u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 7/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke, JN 5/2018, usluga kantine za potrebe Filozofskog fakulteta.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke usluge koričenja i prepoveza knjiga, JN 4/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, električna energija, JN 3/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Produženje roka za prijem ponuda
- Konkursna dokumentacija sa produženim rokom za dostavu ponuda
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, toneri za štampače i fotokopir uređaje, JN 2/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Otvoreni postupak javne nabavke dobara, računari i računarska oprema, JN 1/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja, odgovori i sugestije
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije III
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2017.
2016.
2015.
2014.
2013.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu