Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja >
Međunarodna dešavanja na Filozofskom fakultetu

IZVEŠTAJ O MEĐUNARODNOJ SARADNJI FILOZOFSKOG FAKULTETA
u 2011. godini

- gostujući profesori, predavanja, gostovanja -

 

 
 

14. januar.2011.

Predstavnici Zapadnog univerziteta „Vasile Goldiš“ iz Arada posetili Odsek za rumunistiku.

 

1. februar – 30. jun 2011.

Prof. dr Janis Kakridis, šef Odseka za slavistiku Univerziteta u Bernu (Švajcarska), bio na studijskom boravku.

 

3. februar 2011.

Održana prezentacija Basileus stipendija.

 

26. februar – 12. mart 2011.

Gostovanje prof. dr Hans Petera Švandera i doc. dr Mihaela Štajgera  u organizaciji Odseka za germanistiku.

 

28. februar-4. mart 2011.

Održana serija predavanja Introduction to Neurolinguistics, u okviru gostovanja na Odseku za anglistiku – dr Silvia Ferreiro Martinez sa univerziteta Pompeu Fabra (Španija).

 

1. mart 2011.

Dr Silvia Ferreiro Martinez sa Univerziteta Pompeu Fabra (Španija), održala predavanje za studente i nastavnike Odseka za psihologiju, na temu: Language pathologies and linguistics: Towards an account on question formation strategies in agrammatism.

 

6- 12. mart 2011.

 Gostovanje dr Elene Molchanove, vanrednog profesora, mr Olhe Yarove, asistenta, mr Kanukeu Latipove, asistenta, sa Američkog univerziteta za Centralnu Aziju, Kirgistan u organizaciji Odseka za psihologiju.

 

14-20. mart 2011.

Prof. dr Dunja Jutronić iz Hrvatske bila gošća Odseka za srpski jezik i lingvistiku preko programa CEEPUS. Održala više predavanja.

 

19. mart 2011.

Održana međunarodna konferencija English Language and Anglophone Literatures Today  ELALT (Odsek za anglistiku).

 

24. mart 2011.

Održana prezentacija letnjih praksi u organizaciji studentske organizacije AIESEC.

 

25. mart 2o11.

Ambasador Francuske u Srbiji, Fransoa Gzavije Denijo, održao je predavanje ,,Savremena Francuska u svetu” .

 

14. april 2011.

G. Šon Grinli prezentovao izveštaj o ljudskim pravima u Srbiji iz 2010. god. pod nazivom The U.S. Human Rights Agenda and Serbia. Prezentaciju su organizovali Univerzitet u Novom Sadu i Američka ambasada u Beogradu.

 

19. april 2011.

Dr Frank Šubert, Fulbrajtov stipendista, održao predavanje: Remembering the Buffalo Soldier: Memorials to Black Soldiers of the Indian-War era. Predavanje organizovao Odsek za anglistiku.

 

26. april 2011.

Filozofski fakultet u Novom Sadu primio poklon Instituta Hanban iz Pekinga, Kina u vidu knjiga i učila za nastavu kineskog jezika (ukupno 225 primeraka).

 

27. april 2011.

Dr Žan-Pol Mejer, docent na Odseku za lingvistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Strazburu, održao je predavanje za studente Odseka za romanistiku (Les langues régionales et minoritaires de France).

 

maj 2011.

Studentkinje pedagogije, učesnice trilateralnog projekta „Dekonstruisanje Barbike i Kena“, provele su sedam dana u Strazburu, Francuskoj, istražujući pitanja rodne ravnopravnosti, zajedno sa vršnjakinjama iz Francuske i Nemačke.

 

7. maj 2011.

Održana naučna konferencija „Mediji, siromaštvo i socijalna isključenost“ u organizaciji Odseka za medijske studije. Projekat se sprovodi uz podršku Univerziteta u Friburgu u Švajcarskoj.

 

15. maj – 3. jun 2011.

Prof. dr Bjorn Hansen sa Instituta za slavistiku Univerziteta u Regensburgu (Nemačka) bio na studijskom boravku.

 

16. i 23. maj 2011.

U okviru fakultativnog kursa kineskog jezika održane su aktivnosti vezane za kinesku kulturu: Experience in Chinese Chopsticks i Experience in Chinese Calligraphy.

 

20. maj 2011.

Prof. dr Adisa Teo, dekanica fakulteta (Faculty of Liberal Arts) sa tajlandskog univerziteta Prince of Songkla posetila je Filozofski fakultet.

 

21. maj 2011.

Održano takmičenje iz kineskog jezika Kineski most u organizaciji kineskog instituta Hanban i kineske ambasade u Srbiji.

 

23. maj 2011.

Prof. dr Janis Kakridis, šef Odseka za slavistiku Univerziteta u Bernu (Švajcarska), održao predavanje za nastavnike i studente Filozofskog fakulteta. Naslov predavanja je bio: Dvoglasna reč ili dijalog? Slova Grigorija Palme o ishođenju Svetog duha u srpskoslovenskom prevodu 14. veka.   

 

25. maj 2011.

Prof. dr Ulf Brunnbauer, šef Katedre za istoriju Jugoistocne i Istocne Evrope Instituta za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Regensburgu, dr Heike Karge, akademska koordinatorka Katedre,   studenti i nastavnici posetili su Odsek za istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Susret je organizovala prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin, koordinator međuuniverzitetske saradnje univerziteta u Novom Sadu i Regensburgu.

 

25-28. maj 2011.

Održana konferencija: Distinction and Unification. Regional and Supraregional Memories - 2nd Workshop of the Network Media and Memoria in South-Eastern Europe, u organizaciji Univerziteta u Konstanci i Univerziteta u Novom Sadu. Sponzor konferencije DAAD (German Academic Exchange Office).

 

25-31. maj 2011.

Gostovanje prof. dr I. Volgina sa MDU Lomonosov i Književnog instituta A.M.Gorki.

 

30. maj 2011.

Održano veče portugalske kulture u organizaciji portugalske lektorke  Ane Fereire i studenata koji su pohađali kurs portugalskog jezika na Filozofskom fakultetu.

 

7. jun 2011.

Održana prezentacija Junior Faculty Development Program‐a (JFDP), programa stipendiranja nastavnog i administrativnog osoblja zaposlenog na fakultetima i višim školama, koji finansira američki Stejt department, a kojim u RS rukovodi Američki savet za međunarodno obrazovanje.

 

7. jun 2011.

Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta posetili su studenti i nastavnici Katedre za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Kristijan Albreht u Kilu (Philosophische Fakultät, Christian-Albrecht-Universität zu Kiel) u okviru višednevne ekskurzije po Srbiji, koju su predvodili prof. dr Ludwig Steindorff i mr Danijel Kezić, nekadašnji student Odseka za istoriju, a sada doktorand na Univerzitetu u Kilu. Susret je organizovala prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin.

 

25. jun 2011.

Profesor Andreas Juker sa Univerziteta u Cirihu održao predavanje na temu Komunikacija od tastature do ekrana: novi izazovi za analizu diskursa. Gostovanje profesora Jukera na Filozofskom fakultetu deo je projekta „Medijski diskurs o siromaštvu i socijalnoj isključenosti” koji realizuje Odsek za medijske studije u okviru Regionalnog projekta promocije istraživanja na zapadnom Balkanu (RRPP) Univerziteta u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

septembar -decembar 2011.

Jednosemestralni kurs „Škola za interkulturalnu komunikaciju, ljudska prava i nenasilno rešavanje konflikata, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

 

8. septembar 2011.

Održano predavanje Kurt A. Raflauba, (Univerzitet Braun, SAD) u organizaciji Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu „ WAR IS THE FATHER OF ALL: THE POLITICS OF WAR, EMPIRE, AND FREEDOM IN DEMOCRATIC ATHENS(Rat je otac svega: politika rata, imperije i slobode u demokratkoj Atini).

 

16. septembar 2011.

Održano predavanje Brora Salmelina, savetnika u Direktoratu za informaciono društvo i medije Evropske komisije, pod nazivom The world is spiky! How to make innovation successful! u organizaciji Odseka za medijske studije.

 

17. septembar 2011.

Održana Interkatedarska konferencija Dometi i perspektive razvoja slavistike povodom 50 godina od osnivanja Katedre za ruski jezik i književnost u organizaciji Odseka za slavistiku.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu