Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja >
Međunarodna dešavanja na Filozofskom fakultetu

IZVEŠTAJ O MEĐUNARODNOJ SARADNJI FILOZOFSKOG FAKULTETA
u 2012. godini

- gostujući profesori, predavanja, gostovanja -

 

 
 

27. decembar 2012.

Odsek za anglistiku održao skup Novi Sad Linguistic Colloquium

 

22. decembar 2012.

Odsek za hungarologiju održao konferenciju  pod naslovom Vojvođanska mađarska  književnost - konteksti - kodovi  identiteta

 

20-21. decembar 2012.

Dr Nikola Dobrić, Alpen-Adria univerzitet u Klagenfurtu, Austrija, održao dva predavanja iz Korpusne lingvistike

 

1. decembar 2012.

Održan Prvi mеđunаrоdni intеrdisciplinаrni skup mlаdih nаučnikа društvеnih i humаnističkih nаukа pоd nаzivоm Kоntеksti

 

24. novembar 2012.

Održan naučni skup Jezici i kulture u vremenu i prostoru

 

22. novembar 2012.

Prof. dr Željko Škuljević sa Univerziteta u Zenici održao predavanje iz oblasti Istorije filozofije na temu Crtice iz, nešto drugačije, istorije filozofije

 

18-21. novembar 2012.

Poseta prof. dr Davida Dozoisa sa Univerziteta Western Ontario, Kanada i održavanje predavanja na temu Evidence-based practice i radionica na temu Kognitivna terapija depresivnih poremećaja

 

9-10. novembar 2012.

Odsek za romanistiku organizovao međunarodni naučni skup Les études françaises – De la pensée à son expression

 

6. novembar 2012.

Odsek za slavistku održao Metodičku školu rusistike u organizaciji Federalne agenije Rusije za međunarodnu saradnju u oblasti humanističkih nauka, Moskovskog državnog univerziteta M.V.Lomonosov, Centra za međunarodno obrazovanje Moskovskog državnog univerziteta M.V.Lomonosov i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu

 

19-20. oktobar 2012.

Pozorišna grupa Odseka za germanistiku održala radionice u saradnji sa pozorištem Ad-Hoc-Theater iz Beča, pod pokroviteljstvom Österreichisches Kulturforum

 

5.oktobar 2012.

Održan aučni skup Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti

 

oktobar 2012.

Prof. dr Milorad Pupovac, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu održao predavanje Jezička politika u postjugoslovenskim zemljama u historijskoj usporedbi

 

2012.

Održan međunarodni naučni skup u okviru republičkog pojekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi

 

28-29. septembar 2012.

Održan skup Campus Europae Humanities and Social Sciences

 

28. septembar 2012.

Održan simpozijum sa temom Beč / Austrija i nacionalne kulture jugoistočne Evrope

 

20 – 23. septembar 2012.

Odsek za istoriju filozofskog fakulteta učestvovao u organizaciji međunarodne konferencije u Petnici na temu Imperialism and Identities at Edges of the Roman World

 

8-16. septembar 2012.

Održan nastavno-istraživački skup Mostovi medijskog obrazovanja

 

1. jun 2012.

Predavanje Povezanost Bioetike i novinarstva dr Dejana Doneva sa Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju

 

28. maj 2012.

Italo Rubino, šef Odseka za italijanski jezik, Generalna direkcija za prevođenje, Evropska komisija u Briselu održao predavanje - Jezici Unije u evropskom projektu: usavršavanje i uloga prevodilaca i pravnika lingvista

 

26. maj 2012.

Održano takmičenje u poznavanju kineskog jezika i kulture: 11th Chinese Bridge - Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students

 

17-20. maj 2012.

Održan bilateralni naučni kolokvijum Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija

 

16. maj 2012.

Poseta dr Aline Ledeanu sa Univerziteta u Bukureštu. Predavanje dr Aline Ledeanu na temu stvaralaštva rumunskog pesnika Stefana Augustina Dojnaša

 

19. april 2012.

Promocija knjige Deset deka duše, dr Roberta Hodela, profesora Instituta za slavistiku Univerziteta u Hamburgu

 

19. april 2012.

Predavanje US Presidential Elections: Facts, Figures & Funny, g. Rajan Roulands (Mr Ryan Rowlands), savetnik za kulturu i medije u ambasadi SAD-a

 

29. mart 2012.

Predavanje Nj.E. ambasadora Slovačke republike, g. Jana Varšoa

 

27. mart 2012.

Predavanje Explanatorni jaz i težak problem svesti: značaj razlike u njihovoj formulaciji  -  dr Daniel Kostić, Berlin School of Mind and Brain at Humboldt Universität zu Berlin

 

23. mart 2012.

Predavanje Nj.E. ambasadora Kanade, g. Romana Vaščuka, Frankofonija u Novom Sadu

 

19-26. mart 2012.

Gostovanje Silvije Martinez Fereiro sa Univerziteta Pompeu Fabra u Brseloni, Španija i održavanje fakultativnog kursa u okviru masterskih studija

 

1-15. mart 2012.

Gostovanje dr Hans Petera Švandera i Mihaela Štajgera u organizaciji Odseka za germanistiku

 

5. mart 2012.

Gostovanje dr Amira Muzura i dr Ive Rančić sa Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci radi održavanja predavanja iz bioetike u organizaciji Odseka za filozofiju

 

20. februar 2012.

Prezentacija CEEPUS programa i letnje škole Univerziteta u Gracu Interamerican Studies

 

10. januar 2012.

Gostovao prof. Jozsef Fiser sa Brandeis Univerziteta, SAD u organizaciji Odseka za psihologiju

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu