Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Razmena zaposlenih
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Mobilnost i stipendije >

ERAZMUS +

Od 2014. godine je započeo novi program Evropske komisije, Erazmus +, koji će trajati do 2020. godine, a koji je nasledio četiri programa u kojima je Srbija učestvovala do sada – Tempus, Erazmus mundus, Program za celoživotno učenje i Mladi u akciji.

Ovaj program je važan za visoko školstvo jer pokriva projekte saradnje u oblasti obrazovanja (mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja; različite vrste projekata u oblasti obrazovanja; unapređenje obrazovnih politika i sl.). U okviru ovog programa, Srbija je partnerska zemlja. Kada je reč o mobilnosti, radi se o ključnoj aktivnosti 1 programa Erazmus +.

Uputstvo za prijavu na konkurs i korisne informacije
Kriterijumi evaluacije za studente i osoblje
Proces iniciranja saradnje i zaključenja međuinstitucionalnog sporazuma
Pravilnik o učešću Univerziteta u Novom Sadu u ključnoj aktivnosti 1 (kreditna mobilnost) programa Erazmus+

KONKURSI U TOKU

POGLEDAJTE MAPU PARTNERSKIH UNIVERZITETA

ZA STUDENTE
ZA ZAPOSLENE
   
Univerzitet u Mariboru, Slovenija
(rok: 25. maj 2017)
Univerzitet u Mariboru, Slovenija
(PRODUŽEN ROK: 25. maj 2017)
Univerzitet u Bambergu, Nemačka
(rok: 25. maj 2017)
Univerzitet "Etveš Lorand" u Budimpešti, Mađarska (rok: 25. maj 2017)
Midlseks univerzitet u Londonu, Velika Britanija (rok: 1. jun 2017) Univerzitet Martin Luter u Haleu, Nemačka
(rok: 18. maj 2017)
Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
(rok: 21. maj 2017)
Univerzitet u Haenu, Španija
(rok: 15. maj 2017)
Univerzitet u Haenu, Španija
(rok: 15. maj 2017)
Matej Bel Univerzitet u Banskoj Bistrici, Slovačka (rok: 14. maj 2017)
Univerzitet u Almeriji, Španija
(rok: 14. maj 2017)
 


ZAVRŠENI KONKURSI

ZAVRŠENI KONKURSI 2017.
ZAVRŠENI KONKURSI 2016.
ZAVRŠENI KONKURSI 2015.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu