Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

ERAZMUS + Konkursi u toku

 

Naziv konkursa Zemlja Oblast Tip mobilnosti Strani jezik Rok
Univerzitet u Poatjeu Francuska za nastavno i nenastavno osoblje UNS-a čije aktivnosti doprinose procesu internacionalizacije nastave, nauke i akademske mobilnosti mobilnost osoblja engleski 29. decembar 2017.
Univerzitet u Opolu Poljska 222 - srpska književnost, slavistika, srpski jezik i  lingvistika mobilnost osoblja poljski
ruski
srpski
engleski
21. decembar 2017.