Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
Članovi Nastavno-naučnog veća 2015-2018

Dekanat
dr Ivana Živančević-Sekeruš
dr Olivera Knežević-Florić
dr Zoran Paunović
Dalibor Mirić

Odsek za anglistiku
dr Vladislava Gordić-Petković
dr Maja Marković

Odsek za germanistiku
dr Gordana Ristić
dr Milica Pasula

Odsek za istoriju
dr Ivan Jordović
dr Vesna Manojlović Nikolić

Odsek za komparativnu književnost
dr Bojana Stojanović-Pantović
dr Gordana Pokrajac

Odsek za medijske studije
dr Dejan Pralica
dr Vladimir Barović

Odsek za pedagogiju
dr Jovana Milutinović
dr Svetlana Kostović

Odsek za psihologiju
dr Dejan Pajić
dr Marija Zotović

 

Odsek za romanistiku
dr Tamara Valčić Bulić
dr Nataša Popović

Odsek za rumunistiku
dr Laura Spariosu
dr Marina Puja Badesku  

Odsek za rusinistiku
dr Janko Ramač
dr Mihajlo Fejsa

Odsek za slavistiku
dr Radoslava Trnavac
dr Maja Krstić

Odsek za slovakistiku
dr Jarmila Hodolič
dr Ana Makišova

Odsek za sociologiju
dr Pavle Milenković
dr Marica Šlјukić

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
dr Vladislava Ružić
dr Slobodan Pavlović

Odsek za srpsku književnost
dr Nikola Grdinić
dr Đorđe Despić

Odsek za filozofiju
dr Dragan Prole
dr Una Popović

Odsek za hungarologiju
dr Eržebet Čanji
dr Hargita Horvat-Futo

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu