Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Filozofija

O odseku
Razvoj filozofije kao univerzitetske studijske discipline na Filozofskom fakultetu započinje osnivanjem Instituta za filozofiju i sociologiju 1976. godine.
Studijska grupa za filozofiju i sociologiju započinje sa radom školske 1988/89. godine, kada se Institut transformiše u Odsek za filozofiju i sociologiju, s posebnim katedrama za filozofiju i sociologiju (1988. do 1996.). Od školske 1996/97. studijska grupa deli se na dve posebne studijske grupe: Filozofiju i Sociologiju. Odsek za filozofiju i sociologiju razdeljuje se na Odsek za filozofiju i Odsek za sociologiju.
Odsek za filozofiju 1995. godine pokreće postdiplomske studije filozofije opšteg karatktera pod naslovom Filozofija. Na Odseku je 1996. godine odbranjena i prva doktorska radnja iz oblasti filozofksih nauka, a 2004. pokrenute su i Specijalističke studije filozofije.
U reformskom procesu, prema uzusima Bolonjske deklaracije, na Odseku za filozofiju Osnovne i Diplomske akademske studije započele su u školskoj 2006/2007. godini.
Nastavnici sa Odseka za filozofiju drže nastavu iz filozofske grupe predmeta na onim studijskim grupama Filozofskog fakulteta u čijim planovima studija se nalaze neki od filozofskih predmeta (Istorija filozofije, Logika, Etika i Estetika).

Naučno-istraživačka funkcija
Odsek se bavi i sistematskim naučno-istraživačkim radom na naučnim projektima koji su prihvaćeni u Ministarstvu za nauku i tehnologiju. Do sada su na Odseku za filozofiju urađena tri petogodišnja naučno-istraživačka projekta ("Marksizam i savremena filozofija", "Problemi savremene filzofije" i "Transformacije filozofije i moderno društvo"). Na Odseku za filozofiju rađen je projekat "Mesto filozofije u savremenom društvu" (2005/06.) za Pokrajinski sekretarijat za nauku.

Izdavačka funkcija
Odsek je izdavao godišnje zbornike saradnika (Zbornik Instituta za filozofiju i sociologiju i Zbornik Odseka za filozofiju i sociologiju) a saradnici Odseka sudelovali su u zbornicima Filozofskog fakulteta.
Odsek je samostalno ili u saradnji sa drugim kulturnim i izdavačkim institucijama publikovao nekoliko knjiga svojih saradnika.
Odsek je, u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada, pokrenuo ediciju zbornika s Novosadskog filozofskog disputa. Kao rezultat disputa štampani su zbornici "Pojam boga u filozofiji" i "Sreća i stvaranje".
Od 2004. godine na Odseku se izdaje časopis "Arhe" (2 sveske godišnje).

Opšte-kulturna funkcija
U saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada 1995. godine pokrenut je Novosadski filozofski disput koji je okupljao na redovnim godišnjim skupovima najznačajnije filozofske stvaraoce u nas, u razgovorima o fundamentalnim filozofskim temama.
Inicijativom nastavnika s Odseka za filozofiju sa sedištem u Novom Sadu, u zajednici sa opštinom Šid Udruženje pokreće od 1997. godine multidisciplinarni skup "Studije modernog vremena" sa prvom temom skupa "Moderni pojam ličnosti".
Odsek za filozofiju (zajedno sa Odsekom za sociologiju) raspolaže posebnom seminarskom bibliotekom, u kojoj studentima stoji na raspolaganju neophodna filozofska literatura.

 

Zaposleni
dr Dragan Prole, redovni profesor
dr Damir Smiljanić, redovni profesor
dr Željko Kaluđerović, vanredni profesor
dr Mina Đikanović, docent
dr Nevena Jevtić, docent
dr Una Popović, docent
Marica Rajković, docent
Goran Rujević, asistent
Lazar Atanasković, asistent
ma Ana Miljević, asistent
ma Milena Stefanović, asistent
Tanja Todorović, saradnik u nastavi
Miloš Miladinov, saradnik u nastavi
Miloš Perović, bibliotekar

Spolјni saradnici
dr Milenko Perović, red. prof. u penziji
dr Nebojša Grubor, vanredni profesor

Kontakt
Šef Odseka: prof. dr Dragan Prole
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Una Popović
sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: filozofi at ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3860

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu