Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >


21. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, saziva 21. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 1. JULA 2011. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sednice Izbornog veća Fakulteta
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika
 3. Odsek za komparativnu književnost

  jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

  Odsek za filozofiju

  jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

 4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
 5. Odsek za srpsku književnost

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

  Odsek za slovakistiku

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika

 6. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje
 7. Odsek za anglistiku

  jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

  Predlog komisije:

  1. dr Gordana Petričić, doc.  za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
  2. dr Maja Marković, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
  3. dr Smiljka Stojanović, doc. za užu naučnu oblast Anglistika-engleski jezik, Filološki fakultet Beograd

  Odsek za slavistiku

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

  Predlog komisije:

  1. dr Bogdan Kosanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
  2. dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
  3. dr Enisa Uspenski, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd.

  jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

  Predlog komisije:

  1. dr Dušanka Mirić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika
  2. dr Marija Stefanović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika
  3. dr Dojčil Vojvodić, doc. za užu naučnu oblast Rusistika

 

Materijal za sednicu možete preuzeti sa sajta Fakulteta.

 

                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu