Centar za jezike

Centar za jezike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizuje upis svih zainteresovanih kandidata na kurseve jezika i jezičkih veština. U ponudi su kursevi engleskog, nemačkog, francuskog, italijanskog, španskog, japanskog, ruskog, persijskog, rumunskog, rusinskog, slovačkog, grčkog, turskog i portugalskog jezika na različitim nivoima. Prijave se vrše dva puta godišnje, u septembru i februaru. Kursevi traju po 12 nedelja, a nastava se realizuje dva puta nedeljno po 90 minuta.

Centar takođe organizuje kurseve stranog jezika po izboru. Raspored kurseva stranog jezika po izboru možete pogledati ovde.

Od ostalih aktivnosti Centra izdvajaju se prevodilačke i lektorske usluge, zatim usluge testiranja poznavanja stranog jezika, kao i organizacija događaja vezanih za strane jezike i kulturu.  Ukoliko želite da se prijavite na testiranje za potrebe akademske razmene, možete kontaktirati sa našim jezičkim koordinatorima:

Engleski jezik: Bojana Jakovljević – bojana.jakovljevic@ff.uns.ac.rs

Nemački jezik: Ana Stipančević – ana.stipancevic@ff.uns.ac.rs

Francuski jezik: Vanja Manić Matić – vanja.manic.matic@ff.uns.ac.rs

Italijanski jezik: Aleksandra Blatešić – aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs

Ruski jezik: Maja Krstić – maja.krstic@ff.uns.ac.rs

Španski jezik: Ksenija Šulović – ksenijasulovic@ff.uns.ac.rs

Mađarski jezik: Vilma Tiškei – vilma.tiskei@ff.uns.ac.rs

Rumunski jezik: Ivana Ivanić – ivana.janjic@ff.uns.ac.rs

Slovački jezik: Zuzana Tirova – tyrova@ff.uns.ac.rs

Prijavu za proveru znanja možete preuzeti OVDE.

Cenovnik provere

Vrh strane