Centar za usavršavanje nastavnika i obrazovanje tokom čitavog života

Programsko veće Centra za usavršavanje nastavnika čine nastavnici: dr Olivera Knežević Florić, dr Branka Jakšić Provči, dr Jasmina Kodžopeljić, dr Slađana Zuković i dr Biljana Šimunović Bešlin.

Upravnica Centra je od 2013. prof. dr Branka Jakšić Provči

Istorijat Centra: Centar za usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nastao je 2007. Tadašnja upravnica bila je dr Ljiljana Petrovački. Centar je organizovao nekoliko seminara, pretežno iz srpskog jezika i književnosti:

  1. Projekat Centra za usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: «Negovanje srpskog jezika i književnosti», Novi Sad, 2007.
  2. akreditovani seminar: Funkcionalno povezivanje nastave Srpskog jezika i književnosti (Katalog programa stručnih usavršavanja zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju www.zuov.gov.rs), 16. april 2010.
Vrh strane