Edit Katona

Edit Katona, redovan profesor

Kontakt
Kabinet 259
Broj telefona: 0637408696
E-adresa: katonae.zenta@gmail.com

Biografija

Profesionalno iskustvo i  napredovanje
Trideset godina  radim na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za mađarski jezik i kniževnost, od 2013 godine kao redovan profesor. Tu sam diplomirala 13. februara 1981. godine.

22. aprila 1992. godine sam odbranila svoj magistarski rad pod naslovom: Tükrözések a jugoszláviai magyar sportnyelvben (Interferentne pojave u sportskom jeziku Mađara u Jugoslaviji). Doktorsku disertaciju pod naslovom: Az igevalencia szerb—magyar viszonylatú kontrasztív vizsgálata (Kontrastivna analiza valencije glagola u srpskom i mađarskom jeziku) sam odbranila 17. aprila 2002. godine.

Od 1988 godine učestvujem u istraživačkom radu, od 1994 i u nastavnom radu. (Od 2003. godine kao docent, od 2008 – kao vanredan profesor, od 2013 kao redovan profesor).

Od 2003 godine pored fakulteta radim kao profesor mađarskog jezika u srednjoj školi u Senti (Gimnazija za talentovane učenike «Boljai”). Kao profesor na fakultetu i nastavnik u srednjoj školi učestovala sam u izradi nastavnih planova i Obrazovnih standarda mađarskog jezika za srednje škole, kao i u pisanju priručnika za profesore srednjih skola.

Nagrade
Nagrada profesora – na Umetničkom takmičenju srednjoškolaca u Bečeju – 2011.
Nagrada Implom Jožef – Đula, Mađarska  – 2015.
U službi talenata – nagrada u kategoriji srednjoškolskih profesora – Subotica – 2016.
Bonis Bona – za rad sa talentovanim učenicima – Bidimpešta – 2017.
Pro Urbe – Nagrada grada Sente – 2019.

Nastavni rad

Sintaksa 1
Sintaksa 2
Funkcionalna retorika
Kognitivna teorija metafore

Naučno-istraživački rad
Od 1988 godine učestvujem  u naučno-istraživačkom radu na raznim projektima. Rezultate svog naučnog rada izložila sam na međunarodnim i domaćim konferencijama. Objavila sam tri knjige i niz naučnih radova. Trenutno  učestvujem u projektu: Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kulture u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi.

Teritorije mog naučnog interesovanja su primenjena lingvistika: analiza strategije sastavljanja tekstova srednjoškolaca sa mađarskim maternjim jezikom, kontrastivna gramatika mađarskog i srpskog jezika, prevođenje, retorika, kognitivna teorija metafore.

Član sam Međunarodnog hungarološkog društva i dopisni član Mađarske Akademije Znanosti

 Bibliografija (izbor)

  1. Irodalompolitika és értékközvetítés. Nyelv, nemzet, identitás. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen—Budapest, 2007. 283—297. 
  2. Nyelvről nyelvre (Összevető nyelvészeti tanulmányok és oldalhajtások). Bölcsészettudományi Kar, Újvidék/Filozofski fakultet, Novi Sad, 2010.            
  3. Anyanyelvi kompetencia – metaforikus kompetencia. In Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Zbornik radova. Novi Sad, 2012., 139-153.    
  4. Nyelvbe zárt identitás. In Szoták Szilvia—Vargha Fruzsina Sára (szerk.): Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai. (Kolozsvár, 2011. augusztus 22—27.) Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság-Kolozsvár, 2013., 207—225.             
  5. Metafora és vidéke. Tanulmányok a kognitív nyelvészet és az írásbeli szövegalkotás vizsgálata köréből. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék, 2013.
  6. "Ha férfi vagy, légy férfi". A férfiasság kódjainak metaforikus megjelenési formái. Hungarológiai Közlemények, 2016/2: 53—64.
  7. A szerelmes beszéd metaforái Ady Endre Héja-nász az avaron című versében és szerb nyelvű fordításaiban. Hungarológiai Évkönyv, 2016., A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Pécs, 100—106. http://epa.oszk.hu/02200/02287            
  8. A „testesültség” alakzatai a fogalmi metaforákban.Tanulmányok, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2017/2,  229–39.
  9. Gondolatok a lélekkel alkotott képek szerb–magyar viszonylatú összevetési, fordítási lehetőségeiről. Hungarológiai Közlemények, 2018/2: 69 – 84.
  10. Élményszerűség, gazdagítás, önmegismerés, önkifejezés szövegalkotás révén.  Tanulmányok, Újvidék, 2018/2: 61–75.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane