Eva Harkai Vaš

Eva Harkai Vaš, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 265
Telefon: 024/715-031 Mob.: 064/381 26 61
E-adresa: harkaieva@stcable.net, eva.harkai.vas@ff.uns.ac.rs, harkaivass.eva@gmail.com

Biografija

 • Osnovna škola (Bačka Topola), gimnazija (1971—1975, Bačka Topola)
 • 1980:  Diploma na Filozofskom fakultetu Novi Sad (Mađarski jezik i književnost
 • 1980—1986: stručni prevodilac u Zajedničkoj stručnoj službi SIZ-ova (Bačka Topola)
 • 2000—2012: gostujući profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu

Članstvo u strukovnim udruženjima, uređivačkim odborima
- Član Javnog tela (Zagraničnog sastava) Mađarske akademije nauka, Budimpešta (A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja)
- Član Međunarodnog društva za mađarsku filologiju (Nemzetközi  Magyarságtudományi Társaság), Budimpešta
- Član Društva mađarskih naučnika Vojvodine (Vajdasági Magyar Tudományos Társaság)
- Član Saveza mađarskih pisaca (Magyar Írószövetség), Budimpešta
- Član Društva književnika lepe književnosti (Szépírók Társasága), Budimpešta
- Član Društva književnika Vojvodine
- U drugoj polovini sedamdesetih godina član uređivačkog odbora časopisa „Új Symposion“, Novi Sad
- Od 2005. do 2010. god. glavni urednik naučnog časopisa Odseka za hungarologiju „Hungarológiai Közlemények“, Novi Sad
- Jedan od glavnih saradnika časopisa za književnost, umetnost i društvena pitanja „Híd“ u Novom Sadu.

Nagrade i priznanja
- Književna nagrada za prozu „Karolj Sirmai“ (Szirmai Károly Irodalmi Díj, 1998)
- Književna nagrada „Híd“ (Híd Irodalmi Díj, 2008 i 2012/2013)
- Književna nagrada  Ištvan Konc (Koncz István Irodalmi Díj, 2014) Društva književnika Vojvodine.

Stipendije i usavršavanja:
- Stipendija za istraživački rad „Domus Hungarica“ (Budimpešta, 2000., 2002., 2004. i 2005.)
- Stipendija „CEEPUS“, Beč, 2002.
- Stipendija NKA, Budimpešta, 2002. i 2006.

Nastavni rad

Kursevi na Katedri za mađarski jezik i književnost:

 • Počeci moderne mađarske književnosti (OAS)
 • Mađarska književnost posle moderne (OAS)
 • Roman u 20. veku (OAS)
 • Studij Deže Kostolanjija (OAS)
 • Studij Atile Jožef (OAS)
 • Mađarska lirika posle 1948. godine (MAS)
 • Forme diskursa u savremenoj mađarskoj lirici (Doktorske studije)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Istorija mađarske književnosti 20. veka
◦ Savremena mađarska književnost i književnost Mađara u Vojvodini
◦ Savremena mađarska poezija
◦ Lepa kniževnost (pisanje poezije i proze)

 Bibliografija (izbor)

 1. Szív és nők, igen és nem. Írások Kukorelly Endréről. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2012, 156 r.
 2. Verstörténések. Verselemzések., líratanulményok. és -krikák. Forum Könyvk., Újvidék., 2010, 235 r.
 3. Sárszegtől délre. Négy portré. Esszék, tanulmányok. LaVik92-TIMP, Topolya/Bp., 2009, 120 r.
 4. Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben. Bírálatok, szövegértelmezések. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2007, 150 r.
 5. Rések és korosztályok. Irodalmi tanulmányok., kritikák. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2005, 212 r.
 6. A művészregény a 20. századi magyar irodalomban. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001, 220 r.
 7. Ezredvégi megálló. Műhelytanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998, 181 r.
 8. Az Ady-vers és a kánon = Kocsi-út az éjszakában. Syerk. Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2011, 129-137. r.
 9. „A mozgósítás napjától”. Csáth Géza 1914 és 1916 közötti naplófeljegyzései és levelei = Emlékezés egy nyár-éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2015, 51—58.
 10. Nyugat, 1916 = E nagy tivornyán. Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András.  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2017, 181—185.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane