Eva Toldi

Eva Toldi, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 253
Broj telefona: 485-3878, 458-673
E-adresa: eva.toldi@ff.uns.ac.rs

Biografija

Školovanje
1984 : diplomira na Katedri za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
1991 : stiče zvanje magistra književnih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu (naslov teze: Stvaralaštvo Janoša Hercega)
2007 : stiče zvanje doktora književnih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu (naslov teze: Koncepcija istorijskog romana u  mađarskoj književnosti devedesetih godina)

Radna mesta
1984–1999 : urednik književnog časopisa „Híd“ u Novom Sadu
1984–1995 : urednik izdavačke kuće „Forum“, Novi Sad
1995–2002 : direktor izdavačke kuće „Forum“, Novi Sad
2002–2008 : urednik Zavoda za udžbenike, Beograd
2008–2012 : docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
2012–2017 : vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
2017– : redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
2018– : šef Katedre Odseka za hungarologiju Filozofskog fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Od 2010. godine je glavni urednik naučnog časopisa Hungarológiai Közlemények (Hungarološka saopštenja, M52).

Naučne i stručne radove objavljuje na mađarskom (maternjem) i srpskom jeziku, a ima objavljenih radova i na nemačkom, engleskom i poljskom jeziku.

Nagrade
1991: Književna nagrada „Ervin Šinko“, Novi Sad
1995: Stipendija „Móricz Zsigmond“, Budimpešta
1998: Književna nagrada „Janoš Herceg“, Sombor
2017: Nagrada Akademskog saveta vojvođanskih Mađara „Zlatna sova“ , Novi Sad

Nastavni rad

Osnovne akademske studije
Časopisna kultura i uređivanje publikacija
Versifikacije i razumevanje pesme
Mađarska književnost u Vojvodini
Vojvođanska mađarska književnost (na srpskom jeziku)

Master akademske studije
Savremene tendencije mađarskih manjinskih književnosti

Doktorske studije Jezik i književnost
Generacija 1950. u mađarskoj književnosti u Vojvodini

Naučno-istraživački rad

Oblasti interesovanja/istraživanja
Istorija mađarske književnosti u Vojvodini
Savremena mađarska književnost
Srpsko–mađarske književne veze
Savremeni istorijski roman
Pojave interkulturalnosti i identiteta u književnosti
Književnost i migracija

Bibliografija (izbor)
Toldi Éva (1993). Herceg János. Újvidék: Forum. 208 p.
Toldi Éva (1997). „Összetartozó neszek”. Újvidék: Forum. 304 p.
Toldi Éva (2008). A múltreprezentáció lehetőségei. Újvidék: Forum. 204 p.
Toldi Éva (2012). Egyetlen történeteink. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó. 278 p.
Toldi Éva (2015). Önértésváltozatok, identitástapasztalatok. Zenta: zEtna. 206 p.
Toldi, Éva (2015). Portable domovina: Reprezentacije prostora i povrede granica u prozi Nándora Giona.  Književna smotra, br. 177 (3), vol. XLVII, 117–124.
Toldi, Eva (2016). Reprezentacija Jadrana u vojvođanskoj mađarskoj književnosti. Zagreb: Književna smotra. br. 182 (4), vol. XLVIII, 117–124.
Toldi, Éva (2016). Randgebiete, Grenzfälle. In Im Reich der Wörter – Sprache(n) und Kultur(en). Festschrift für Prof. Dr. Jovan Đukanović. Ur. Jelena Kostić Tomović, Branislav Ivanović, Anette Đurović, Nikolina Zobenica. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu – FOCUS Forum za interkulturnu komunikaciju. 297–308.
Toldi, Eva (2017). Dijalog s Ivom Andrićem u savremenoj mađarskoj književnosti. Književna istorija, vol. 49, br. 161, 133–154.
Toldi, Eva (2017). Magija imena: kulturne interferencije i književna višejezičnost u savremenoj mađarskoj i srpskoj književnosti. Književna istorija, vol. 49. br. 163., 109-122.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane