Kontakt

Šef katedre: prof. dr Ivan Jordović
Zamenik šefa: doc. dr Boris Stojskovski
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: istorija@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/458-577, 021/485-3860

Vrh strane