Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Tamara Valčić-Bulić
Zamenik šefa: doc. dr Nataša Popović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: francuzi@ff.uns.ac.rs, ana.topoljski@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485-3873

Vrh strane