10. sednica Saveta

            Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u ponedeljak 22.3.2021. godine sa početkom u 13 časova u Kino sali za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Saveta Filozofskog fakulteta
  2. Donošenje Odluke o prihvatanju kandidature za dekana
  3. Usvajanje Cenovnika troškova studija za školsku 2021/2022. godinu
  4. Usvajanje Izveštaja o radu Centra za jezike
  5. Pitanja, predlozi i sugestije

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

Vrh strane