3. sednica Saveta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta zakazuje 3. sednicu Saveta Filozofskog fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 16.12.2019. godine sa početkomu 12 časova u sali P-9 za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Saveta Filozofskog fakulteta;
 2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Filozofskog fakulteta;
 3. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Finansijskog plana za 2019. godinu;
 4. Usvajanje Finansijskog plana za 2020. godinu;
 5. Usvajanje Plana javnih nabavki za 2020. godinu;
 6. Predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu;
 7. Donošenje Odluke o umanjenju mesečne zakupnine zakupcu Kantina Mašinac srazmerno visini uloženih sredstava u adaptaciju prostora;
 8. Usvajanje predlog Centra za srpski jezik kao strani za dopunu cenovnika Centra;
 9. Usvajanje predloga Centra za jezike za dopunu cenovnika Centra;
 10. Predloga za izmenu i dopunu Poslovnika o radu odseka;
 11. Izveštaj o reviziji fondova Seminarske biblioteke Odseka za sociologiju, romanistiku, slovakistiku i otpis publikacija (seminarska biblioteka Odseka za istoriju i seminarska biblioteka Odseka za hungarologiju;
 12. Molba studenata za izmenu Cenovnika troškova studija u školskoj 2019/2020. godini;
 13. Pitanja, predlozi i sugestije.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
        Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

Vrh strane