7. sednica Saveta

Predsednik Saveta zakazuje 7 sednicu Saveta (koja će se održati elektronskim putem) koja će se održati

Glasanje počinje 22.6.2020. godine u 10 časova.

Glasanje se završava 24.6.2020. godine u 10 časova.
 

DNEVNI RED
 

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Saveta Filozofskog fakulteta;
  2. Donošenje odluke za raspodelu materijalnih troškova istraživanja po Ugovoru o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2020. godini;
  3. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu;
  4. Molba Kantine Mašinac za oslobađanje od plaćanja zakupa;
  5. Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o standardizaciji časopisa čiji je izdavač Filozofski fakultet;
  6. Donošenje odluke o osnivanju Iberoameričkog centra i logotipa Centra;
  7. Donošenje odluke o osnivanju Centra za e-learning;
  8. Usvajanje Izveštaja o radu Pedagoškog centra.
     

     Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta

Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

Vrh strane