8. sednica Saveta

Predsednik Saveta zakazuje 8 sednicu Saveta Filozofskog fakulteta koja će se održati elektronskim putem.

Glasanje počinje 16.11.2020. godine u 12 časova.

Glasanje se završava 18.11. 2020. godine u 12 časova.

 

DNEVNI RED
 

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Saveta Filozofskog fakulteta;
  2. Verifikacija mandata novim članovima Saveta iz reda studenata;

Studentski parlament Filozofskog fakulteta na sednici održanoj dana 22.10.2020. godine razrešio je dosadašnje članove Saveta: Dalibora Mirića, Aleksandra Ostojić i Marjana Mohana i za nove članove Saveta iz reda studenata izabrao: Nemanju Cerovanovića, Ivanu Macak i Marka Markovića.

  1. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Filozofskog fakulteta;
  2. Predlog finansijskog plana i plana javnih nabavki za 2021. godinu;
  3. Izmena i dopuna Pravilnika o osnovama i merilima za obračun zarada i drugih primanja zaposlenih;
  4. Predlog Savetu Fakulteta za izmenu uslova Ugovora zbog izmenjenih okolnosti.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta

       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

Vrh strane