Ivana Georgijev

Asistent sa doktoratom
Odsek za romanistiku
Naučna oblast Romanistika
Datum izbora 28. februar 2022.

Predmeti

15RKRK16 Španski jezik 2
15RKRK8 Španski jezik 1
15FJFJ007 Španski jezik 1
15FJFJ014 Španski jezik 2
15FJFJ042 Španski jezik 5
15FJFJ050 Španski jezik 6
15FJFJ058 Španski jezik 7
15FJFJ068 Španski jezik 8
15ŠJ001 Španski jezik A1.1

Bibliografija

Radovi u časopisima

Tabu i interkulturna kompetencija u nastavi stranog jezika: tema smrti u nastavi španskog kao L2

S. Maričić-Mesarović, I. Georgijev, Tabu i interkulturna kompetencija u nastavi stranog jezika: tema smrti u nastavi španskog kao L2, Metodički vdici, No. 10, pp. 167 - 190, Dec, 2019

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Ivana Georgijev
Godina 2019
DOI 10.19090/mv.2019.10.167-190
Časopis Metodički vdici
Broj 10
Strana od 167
Strana do 190

Metafore o smrti i umiranju u španskom i srpskom jeziku

I. Georgijev, Metafore o smrti i umiranju u španskom i srpskom jeziku, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XLIII, No. 2, pp. 181 - 194, 2018

Autori Ivana Georgijev
Godina 2018
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen XLIII
Broj 2
Strana od 181
Strana do 194

Ljubav i novac u srpskim i španskim paremijama

I. Georgijev, Ljubav i novac u srpskim i španskim paremijama, Živi jezici, Vol. 37, No. 1, pp. 91 - 109, 2017

Autori Ivana Georgijev
Godina 2017
Časopis Živi jezici
Volumen 37
Broj 1
Strana od 91
Strana do 109

Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika

M. Đuričić, I. Georgijev, Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika, Lipar, Vol. XVI, No. 58, pp. 211 - 220, 2015

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Lipar
Volumen XVI
Broj 58
Strana od 211
Strana do 220

Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku

I. Georgijev, Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku, Nasleđe, Vol. XII, No. 30, pp. 221 - 230, 2015

Autori Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Nasleđe
Volumen XII
Broj 30
Strana od 221
Strana do 230

Temporalnost i aspektualnost u srpskom i španskom jeziku

I. Georgijev, Temporalnost i aspektualnost u srpskom i španskom jeziku, Reči, Vol. VI, No. 7, pp. 56 - 67, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Reči
Volumen VI
Broj 7
Strana od 56
Strana do 67

Uloga akulturacije u procesu usvajanja J2 kod imigranata

I. Georgijev, Uloga akulturacije u procesu usvajanja J2 kod imigranata, Lipar, Vol. XV, No. 53, pp. 229 - 240, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Lipar
Volumen XV
Broj 53
Strana od 229
Strana do 240

Tabu teme u savremenoj nastavi stranih jezika sa posebnim osvrtom na španski jezik

I. Georgijev, Tabu teme u savremenoj nastavi stranih jezika sa posebnim osvrtom na španski jezik, Inovacije u nastavi, Vol. XXVII, No. 4, pp. 92 - 100, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Inovacije u nastavi
Volumen XXVII
Broj 4
Strana od 92
Strana do 100

Uloga štampe u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta sefardskih zajednica na jugoslovenskom tlu: Vesnik jevrejske sefardske veroispovedne opštine

I. Georgijev, Uloga štampe u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta sefardskih zajednica na jugoslovenskom tlu: Vesnik jevrejske sefardske veroispovedne opštine, Sveske, Vol. XXV, No. 113, pp. 100 - 107, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Sveske
Volumen XXV
Broj 113
Strana od 100
Strana do 107

Delatne zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju

I. Georgijev, Delatne zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju, Knjiženstvo, Vol. IV, No. 4, pp. - - -, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Knjiženstvo
Volumen IV
Broj 4
Strana od -
Strana do -

Revitalizacija hebrejskog jezika: sociolingvistički pristup uspešnoj jezičkoj revitalizaciji

I. Georgijev, Revitalizacija hebrejskog jezika: sociolingvistički pristup uspešnoj jezičkoj revitalizaciji, CASCA, Vol. 2, No. 1, pp. - - -, 2013

Autori Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis CASCA
Volumen 2
Broj 1
Strana od -
Strana do -

Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1

M. Đuričić, I. Georgijev, Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1, Komunikacija i kultura online, Vol. 4, No. 4, pp. 65 - 78, 2013

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis Komunikacija i kultura online
Volumen 4
Broj 4
Strana od 65
Strana do 78

Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima

M. Đuričić, I. Georgijev, Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima, Knjiženstvo, Vol. 3, No. 3, pp. - - -, 2013

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis Knjiženstvo
Volumen 3
Broj 3
Strana od -
Strana do -

Ostali radovi

Značaj teme narodnih proslava za razvoj interkulturne kompetencije u nastavi španskog kao stranog jezika.

S. Maričić-Mesarović, I. Georgijev, J. Borljin, Značaj teme narodnih proslava za razvoj interkulturne kompetencije u nastavi španskog kao stranog jezika., Jezici i kulture u vremenu i prostoru IX/2, pp. 383 - 393, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2020

Autori Sanja Maričić-Mesarović, Ivana Georgijev i Jelena Borljin
Godina 2020
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-615-7
Strana od 383
Strana do 393
Vrh strane