doc. dr Bojana Kovačević-Petrović

Docent
Odsek za romanistiku
4853873
Naučna oblast Romanistika
Datum izbora 1. oktobar 2018.

Predmeti

15KSAP14 Studijsko istraživački rad
15KSAP22 Konferencijsko prevođenje 1
15FJFJ043 Hispanska kultura 1
15FJFJ052 Hispanska kultura 2
15FJFJ058 Španski jezik 7
15FJFJ060 Hispanska kultura u nastavi 1
15FJFJ068 Španski jezik 8
15FJFJ070 Hispanska kultura u nastavi 2
15FRFR026 Studijsko istraživački rad
15FRFR034 Hispanoamerička pripovetka druge polovine XX veka: od Borhesa do Bolanja
15ŠJ002 Španski jezik A2.1
15ŠJ003 Španski jezik A1.2
15ŠJ006 Španski jezik B1.2

Bibliografija

Radovi u časopisima

Recepcija hispanoameričke novele u Srbiji / La recepción de la novela corta hispanoamericana en Serbia

B. Kovačević Petrović, Recepcija hispanoameričke novele u Srbiji / La recepción de la novela corta hispanoamericana en Serbia, Colindancias, Vol. 9, No. 1, pp. 33 - 42, 2018

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2018
Časopis Colindancias
Volumen 9
Broj 1
Strana od 33
Strana do 42

Balkan u delu i misli Karlosa Fuentesa / Los Balcanes en la obra y el pensamiento de Carlos Fuentes

B. Kovačević Petrović, Balkan u delu i misli Karlosa Fuentesa / Los Balcanes en la obra y el pensamiento de Carlos Fuentes, Revista de Letras, Vol. 57, No. 2, pp. 15 - 34, 2017

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2017
Časopis Revista de Letras
Volumen 57
Broj 2
Strana od 15
Strana do 34

Dalibor Soldatić y la literatura hispanoamericana en Serbia

B. Kovačević Petrović, Dalibor Soldatić y la literatura hispanoamericana en Serbia, Identitet, mobilnost i perspektive u studijama jezika, književnosti i kulture: monografija povodom 45-godišnjice Grupe za španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (uredila prof. dr Vesna Dickov), Vol. 1, No. 1, pp. 455 - 477, 2017

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2017
DOI http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2017/imp/imp-2017-ch20.pdf
Časopis Identitet, mobilnost i perspektive u studijama jezika, književnosti i kulture: monografija povodom 45-godišnjice Grupe za španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (uredila prof. dr Vesna Dickov)
Volumen 1
Broj 1
Strana od 455
Strana do 477

Servantesovo delo na pozorišnim scenama u Srbiji

B. Kovačević Petrović, Servantesovo delo na pozorišnim scenama u Srbiji, Književna istorija, No. 159, pp. 185 - 207, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Književna istorija
Broj 159
Strana od 185
Strana do 207

Anglosaksonska pop kultura u romanu Saveti Morisonog učenika obožavatelju Džojsa Roberta Bolanja i A. G. Porte

B. Kovačević Petrović, Anglosaksonska pop kultura u romanu Saveti Morisonog učenika obožavatelju Džojsa Roberta Bolanja i A. G. Porte, Godišnjak Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Vol. XLI, No. 1, pp. 183 - 200, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Volumen XLI
Broj 1
Strana od 183
Strana do 200

Los juegos bélicos de Roberto Bolaño

B. Kovačević Petrović, Los juegos bélicos de Roberto Bolaño, Revista de Filología Románica, Vol. 33, pp. 135 - 145, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
DOI http://dx.doi.org/10.5209/RFRM.55866
Časopis Revista de Filología Románica
Volumen 33
Strana od 135
Strana do 145

Istinite laži Marija Vargasa Ljose

B. Kovačević Petrović, Istinite laži Marija Vargasa Ljose, Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku , No. 150, pp. 59 - 75, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku
Broj 150
Strana od 59
Strana do 75

Visiones mexicanas de la identidad hispanoamericana: José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Fuentes

B. Kovačević Petrović, Visiones mexicanas de la identidad hispanoamericana: José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Fuentes, Colindancias, No. 7, pp. 141 - 154, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Colindancias
Broj 7
Strana od 141
Strana do 154

El impacto del boom latinoamericano en los escritores serbios

B. Kovačević Petrović, El impacto del boom latinoamericano en los escritores serbios, Acta Hispanica, Vol. XXI, pp. 143 - 156, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Acta Hispanica
Volumen XXI
Strana od 143
Strana do 156

Sajber književnost Latinske Amerike

B. Kovačević Petrović, Sajber književnost Latinske Amerike, Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu Lipar, Vol. XVII, No. 59, pp. 285 - 294, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu Lipar
Volumen XVII
Broj 59
Strana od 285
Strana do 294

Očuvanje tradicije u španskoj poeziji za decu

B. Kovačević Petrović, Očuvanje tradicije u španskoj poeziji za decu, Detinjstvo, Vol. 42, No. 4, pp. 3 - 11, 2016

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2016
Časopis Detinjstvo
Volumen 42
Broj 4
Strana od 3
Strana do 11

Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014)

B. Kovačević Petrović, Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014), Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, No. 52, pp. 103 - 132, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku
Broj 52
Strana od 103
Strana do 132

Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa

B. Kovačević Petrović, Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa, Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu, Vol. XL, No. 1, pp. 107 - 128, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
DOI https://doi.org/10.19090/gff.2015.1.107-128
Časopis Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu
Volumen XL
Broj 1
Strana od 107
Strana do 128

Bum i novi tokovi hispanoameričke proze

B. Kovačević Petrović, Bum i novi tokovi hispanoameričke proze, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, No. 149, pp. 118 - 139, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
DOI 10.5937/kultura1549118K
Časopis Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku
Broj 149
Strana od 118
Strana do 139

Knjige i bibliografije

Karlos Fuentes u potrazi za identitetom

B. Kovačević Petrović, Karlos Fuentes u potrazi za identitetom, Akademska knjiga, 2019

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2019
Izdavač Akademska knjiga
ISBN 978-86-6263-219-7
broj strana 250
Tip knjige monografija
Broj strana 250

Ostali radovi

Traganje za identitetom u delu Karlosa Fuentesa

B. Kovačević-Petrović, Traganje za identitetom u delu Karlosa Fuentesa, pp. 1 - 197, Filološki fakultet, Beograd, 2017

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2017
Izdavač Filološki fakultet
Strana od 1
Strana do 197

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Lokalizacija turističkog promotivog sadržaja Novog Pazara prema srpskim, evropskim i kineskim putnicima: studija slučaja, Armin Gicić, 29.06.2021.
Vrh strane