doc. dr Danka Vujaklija

Docent
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
4853850
Naučna oblast Srpski jezik i lingvistika
Datum izbora 5. maj 2016.

Predmeti

15SJSJ045 Dijalektologija srpskog jezika
15SKSK019 Dijalekti srpskog jezika u nastavi
15SKSK031 Makedonski jezik 1
15SKSK083 Makedonski jezik 2
15SFSF039 Sintaksa i semantika glagolskih oblika
15SFSF047 Dijalektologija srpskog jezika 1
15SFSF058 Dijalektologija srpskog jezika 2
15FS018 Urbana dijalektologija
15FS029 Sintaksa padeža u štokavskim dijalektima

Bibliografija

Ostali radovi

Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”

J. Redli, D. Urošević, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LVI/2, pp. 201 - 206, 2013

Autori Jelena Redli i Danka Vujaklija
Godina 2013
ISSN/ISBN 0352-5724
Strana od 201
Strana do 206

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Upotreba padeža u govoru Donje Kamenice (kod Knjaževca), Milica Miloradov, 13.07.2017.
Vrh strane