doc. dr Jelena Redli

Docent
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
4853850
Naučna oblast Srpski jezik i lingvistika
Datum izbora 5. maj 2016.

Predmeti

15MKMK006 Osnovi gramatike srpskog jezika: fonetika i morfologija
15MKMK012 Osnovi gramatike srpskog jezika: sintaksa
15RKRK20 Osnovi gramatike srpskog jezika: fonetika i morfologija
15RKRK29 Osnovi gramatike srpskog jezika: sintaksa
15SJSJ033 Metodika sa osnovama glotodidaktike
15SJSJ041 Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika
15SJSJ046 Sintaksa i semantika padeža 1
15SJSJ055 Sintaksa i semantika padeža 2
15SLSL027 Osnovi gramatike srpskog jezika: fonetika i morfologija
15SLSL035 Osnovi gramatike srpskog jezika: sintaksa
15SRKS014 Savremena metodologija i upotreba tehničkih sredstava u nastavi srpskog kao stranog jezika
15SFSF045 Metodika nastave srpskog jezika sa glotodidaktikom
15SFSF057 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
15FS001 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti - praksa
15FS027 Studijsko istraživački rad
15FS031 Forenzička lingvistika

Bibliografija

Radovi u časopisima

Imeničke sintagme s načinskim značenjem u srpskom jeziku

Jelena Redli, Imeničke sintagme s načinskim značenjem u srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 1, No. 62, pp. 45 - 56, 2019

Autori Jelena Redli
Godina 2019
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 1
Broj 62
Strana od 45
Strana do 56

Tipologija adnominalnog pratilačkog instrumetala

J. Redli, Tipologija adnominalnog pratilačkog instrumetala, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. 60, No. 2, pp. 135 - 147, 2017

Autori Jelena Redli
Godina 2017
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 60
Broj 2
Strana od 135
Strana do 147

Metaforičke ekstenzije prostornih značenja u značenje kvalifikativnosti u srpskom jeziku

Jelena R. Redli, Metaforičke ekstenzije prostornih značenja u značenje kvalifikativnosti u srpskom jeziku, Srpski jezik: studije srpske i slovenske, Vol. 21, pp. 393 - 413, 2016

Autori Jelena Redli
Godina 2016
Časopis Srpski jezik: studije srpske i slovenske
Volumen 21
Strana od 393
Strana do 413

Transpozicija prostora u kvalitet radnje/pojma prostornim predlozima u srpskom i engleskom jeziku

Jelena Redli, Transpozicija prostora u kvalitet radnje/pojma prostornim predlozima u srpskom i engleskom jeziku, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Vol. 41, No. 1, pp. 347 - 368, 2016

Autori Jelena Redli
Godina 2016
DOI 10.19090/gff.2016.1.347-368
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta
Volumen 41
Broj 1
Strana od 347
Strana do 368

Lingvistički aspekti odnosa Boga i čoveka u srpskim prevodima Biblije i Kurana

J. Redli, Lingvistički aspekti odnosa Boga i čoveka u srpskim prevodima Biblije i Kurana, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. LVI, No. 1, pp. 89 - 102, 2013

Autori Jelena Redli
Godina 2013
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen LVI
Broj 1
Strana od 89
Strana do 102

Sistem padeža sa kvalifikativnim značenjem u Načertaniju Ilije Garašanina

J. Redli, Sistem padeža sa kvalifikativnim značenjem u Načertaniju Ilije Garašanina, Prilozi proučavanju jezika, No. 41, pp. 75 - 90, 2010

Autori Jelena Redli
Godina 2010
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Broj 41
Strana od 75
Strana do 90

Vežbe za sticanje veštine govorenja u udžbeniku "Naučimo srski – Let's Learn Serbian 1 (nivoi A1 i A2)"

J. Redli, Vežbe za sticanje veštine govorenja u udžbeniku "Naučimo srski – Let's Learn Serbian 1 (nivoi A1 i A2)", Prilozi proučavanju jezika , No. 40, pp. 129 - 141, 2009

Autori Jelena Redli
Godina 2009
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Broj 40
Strana od 129
Strana do 141

Ostali radovi

Prilozi proučavanju jezika 49

Jelena Redli, Dušanka Zvekić-Dušanović, Prilozi proučavanju jezika 49, 2018

Autori Jelena Redli i Dušanka Zvekić-Dušanović
Godina 2018

Eksplikativne nominalne sintagme u semantičkom polju kvalifikativnosti

Jelena Redli, Eksplikativne nominalne sintagme u semantičkom polju kvalifikativnosti, pp. 218 - 231, 2015

Autori Jelena Redli
Godina 2015
Strana od 218
Strana do 231

Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku

Jelena Redli, Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku, pp. 1 - 465, 2015

Autori Jelena Redli
Godina 2015
Strana od 1
Strana do 465

Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”

J. Redli, D. Urošević, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”, pp. 201 - 206, 2013

Autori Jelena Redli i Danka Vujaklija
Godina 2013
Strana od 201
Strana do 206

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Unutar jezičke greške u pismenim zadacima albanskih učenika drugog razreda srednje škole na osnovnom nivou učenja srpskog kao nematernjeg jezika, Mergime Hajdari, 03.07.2019.
  • Kolokacioni opseg leksema sloboda i ropstvo, Marijana Nikolić, 21.12.2018.
  • Tipologija glagola govorenja u romanima ,,Orlovi rano lete" i ,,Doživljaji Nikoletine Bursaća" Branka Ćopića, Jelena Stevanović-Vujanić, 05.12.2018.
  • Kvalifikativni padeži u delima "Autobiografija" i "Gospođa ministarka" Branislava Nušića, Tamara Janković, 13.07.2017.
  • Primena programiranog materijala u nastavi sintakse padeža, Marijana Tešić, 22.09.2016.
  • Metodički modeli povezivanja nastave jezika i nastave književnosti, Aleksandra Janjić, 15.09.2016.
Vrh strane