prof. dr Dejan Mikavica

Redovni profesor
Odsek za istoriju
485-3940
Naučna oblast Istorija modernog doba
Datum izbora 3. jul 2014.

Predmeti

15ZUZU099 Tokovi kulturne istorije u višenacionalnoj Vojvodini od kraja 17. do kraja 20. veka
15ID20 Borba srpskog naroda za politička i nacionalna prava u Habzburškoj Monarhiji (1788-1918)
15ID21 Istorija srpske državnosti (1788-1918)
15IM003 Metodologija proučavanja moderne istorije
15IM026 Borba Srba za autonomiju i nezavisnu državu do 1918
15IM027 Srpska Vojvodina u Habzburškoj Monarhiji
15IM033 Studijsko istraživački rad
15ISIS034 Istorija Srba u Habzburškoj Monarhiji (1790-1918)
15ISIS035 Istorija Srbije i Srba u Crnoj Gori od kraja XVIII do početka XX veka
15ISIS063 Kulturno politički razvoj srpskog naroda (1790-1849)
15ISIS064 Srpske političke stranke u Austro-Ugarskoj i Srbiji do 1918
15ISIS065 Istorija srpske državnosti (1788-1918)
15ISIS089 Ustavno pitanje u Srbiji (1804-1918)
15ISIS132 Srpske elite u XIX veku
15ISIS137 Politička istorija Srbije (1804-1918)
15ISIS138 Kulturna i društvena istorija Srba u Habzburškoj monarhiji (1790-1918)
15ISIS145 Srpsko društvo i kultura od XVI do početka XX veka

Bibliografija

Knjige i bibliografije

Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914-1918

N. Ninković, D. Mikavica, G. Vasin, Prečanski Srbi u Velikom ratu 1914-1918, Prometej i Radio-televizija Vojvodina, 2018

Autori Nenad Ninković, Dejan Mikavica i Goran Vasin
Godina 2018
Izdavač Prometej i Radio-televizija Vojvodina
ISBN 978-86-515-1419-0
broj strana 345
Tip knjige monografija
Broj strana 345

Srbi u Crnoj Gori 1496-1918.

N. Ninković, D. Mikavica, G. Vasin, Srbi u Crnoj Gori 1496-1918., Institut za srpsku kulturu, Nikšić, 2017

Autori Nenad Ninković, Dejan Mikavica i Goran Vasin
Godina 2017
Izdavač Institut za srpsku kulturu, Nikšić
ISBN 978-9940-9773-6-8
broj strana 304
Tip knjige udžbenik
Broj strana 304

Srbi u Habzburškoj monarhiji od 1526 do 1918.

N. Ninković, N. Lemajić, D. Mikavica, G. Vasin, Srbi u Habzburškoj monarhiji od 1526 do 1918., Prometej, Radio-televizija Vojvodine, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2016

Autori Nenad Ninković, Nenad Lemajić, Dejan Mikavica i Goran Vasin
Godina 2016
Izdavač Prometej, Radio-televizija Vojvodine, Filozofski fakultet u Novom Sadu
ISBN 978-86-515-1123-6
broj strana 1054
Tip knjige monografija
Broj strana 1054

Istorija Srba u Crnoj Gori 1496-1918.

N. Ninković, D. Mikavica, G. Vasin, Istorija Srba u Crnoj Gori 1496-1918., Prometej, 2013

Autori Nenad Ninković, Dejan Mikavica i Goran Vasin
Godina 2013
Izdavač Prometej
ISBN 978-86-515-0818-2
broj strana 313
Tip knjige monografija
Broj strana 313

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Politička biografija Jovana Subotića, Miroslav Filipović, 05.11.2021.
 • Temišvarski Srbi i prva jugoslovenska država 1918-1921., Jovana Kasaš, 09.07.2021.

Master akademske studije drugog stepena

 • Vršac u istoriji srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji 1848-1918., Ivica Gava, 10.10.2016.
 • Evropska diplomatija prema srpskom nacionalnom programu od 1084. do 1813. godine, Vuk Višnjevac, 10.10.2016.
 • Politika i ideologija Mlade Bosne, Gorica Zbiljić, 10.10.2016.
 • Druga vladavina kneza Mihaila Obrenovića-unutrašnja i spoljna politika, Aleksandar Radulović, 14.12.2015.
 • Srbija i Austro-Ugarska (1914-1915), Milica Drakulić, 09.11.2015.
 • Srbija u Prvom balkanskom ratu 1912-1913. godine, Dragana Kostić, 18.02.2014.
 • Stvaranje srpske države 1804-1813., Goran Roksić, 28.11.2013.
 • Albanska golgota, Saša Erceg, 28.06.2013.
 • Vaso Pelagić-politička biografija, Vladimir Simić, 10.12.2012.
 • Sombor od kraja XVII do polovine XVIII veka, Dalibor Rožić, 05.09.2012.
 • Osmanski feudalni sistem u Srbiji, Maja Ovuka, 29.02.2012.
 • Srbija u Prvom svetskom ratu 1914-1915, Goran Drašković, 13.12.2011.
 • Srpska kulturna istorija u Novom Sadu od 1890. do 1912. godine, Ljiljana Dragosavljević-Savin, 05.11.2009.
Vrh strane