prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović

Vanredni profesor
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
485-3850
Naučna oblast Srpski jezik i lingvistika
Datum izbora 16. novembar 2017.

Predmeti

15DFJ1 Kontrastivna proučavanja jezika (srpsko-mađarska)
15DFJ20 Leksikološko-frazeološka istraživanja srpskog jezika
15DFO13 Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti
15MD013 Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti
15MD014 Metodika srpskog jezika
15MD023 Kontrastivna proučavanja jezika
15MKMK030 Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim
15SJSJ033 Metodika sa osnovama glotodidaktike
15SJSJ040 Teorija jezika u kontaktu
15SJSJ041 Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika
15SJSJ053 Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim
15SRKS001 Kontaktna i kontrastivna lingvistika
15SRKS003 Studijsko istraživački rad
15SFSF056 Metodika nastave srpskog jezika kao stranog i nematernjeg
15FS001 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti - praksa
15FS016 Srpsko-mađarska kontrastivna jezička proučavanja
15FS027 Studijsko istraživački rad

Bibliografija

Radovi u časopisima

Srpski i mađarski ekvivalenti engleskih pasivnih konstrukcija

Zvekić-Dušanović, Dušanka, Jelena Redli, Srpski i mađarski ekvivalenti engleskih pasivnih konstrukcija, Prilozi proučavanju jezika , Vol. 50, pp. 121 - 148, 2019

Autori Dušanka Zvekić-Dušanović i Jelena Redli
Godina 2019
DOI 10.19090/ppj.2019.50.121-147
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Volumen 50
Strana od 121
Strana do 148

Ostali radovi

Prilozi proučavanju jezika 49

Jelena Redli, Dušanka Zvekić-Dušanović, Prilozi proučavanju jezika 49, Uređivanje časopisa, Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta, 2018

Autori Jelena Redli i Dušanka Zvekić-Dušanović
Godina 2018
Izdavač Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta
ISSN/ISBN 055-1137 0555-1137

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

 • Akuzativne konstrukcije s prostornim značenjem u romanu „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića i njihovi mađarski ekvivalenti, Kristina Rafai, 08.06.2021.
 • Obrada ličnih glagolskih oblika u srednjoj tehničkoj školi: Teorijski pristup i metodičke aplikacije, Minja Đorđić, 27.07.2020.
 • Srpsko-mađarski bilingvizam i međujezički uticaji na teritoriji opštine Ada, Valentina Nađ, 20.07.2020.
 • Srpski ekvivalenti mađarskog infinitiva u romanu Spanyol menyasszony (Španska nevesta) Ildike Lovaš, Agneš Mesaroš, 26.09.2019.
 • Srpski ekvivalenti mađarskih glagola s potencijalnim sufiksom u romanu „Sorstalanság” Imrea Kertesa, Doroća Šarnjai, 03.07.2019.
 • Srpski ekvivalenti mađarskih glagola s prefiksom u romanu “Ženidba Joške Bige” Mihalja Majtenjija, Emőke Barta, 27.03.2018.
 • Infinitiv i konstrukcija da + prezent u tekstovima iz oblasti politike i zabave dnevnih novina „Politika" i „Blic", Marija Milanović, 04.09.2017.
 • Zajednički hungarizmi u srpskom i rusinskom jeziku, Senka Benčik, 05.07.2017.
 • Mađarske konstrukcije s postpozicijama za iskazivanje prostora i njihovi srpski ekvivalenti, Andrea Takač, 05.07.2017.
 • Mađarski glagoli sa prefiksom u romanu Esterhazi Petera Pogled grofice Han-Han nizvodno Dunavom i njihovi srpski ekvivalenti, Ljiljana Ilić, 29.09.2016.
 • Kurs srpskog kao nematernjeg jezika na Višoj tehničkoj školi u Subotici-analiza testova, Ana Jakovljević, 21.12.2015.
 • Postpozicije u mađarskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku, Emil Šrajber, 29.09.2015.
 • Dramski tekstovi u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika od III do VIII razreda osnovne škole, Ana Meda, 23.09.2015.
 • Mađarski ekvivalenti temporalnog genitiva u romanu "Na Drini ćuprija", Nada Ćeran, 04.10.2014.
 • Sintaksičke konstrukcije s ciljnim značenjem u srpskom i mađarskom jeziku, Iboja Tot Đerđ, 11.12.2013.
 • Metodički aspekti kursa srpskog kao nematernjeg jezika na Višoj tehničkoj školi strukturnih studija u Subotici, Irma Berta, 12.07.2013.
 • Mađarski ekvivalenti spacijalnog genitiva u romanu "Na Drini ćuprija", Rita Iršai, 05.07.2013.
 • Mađarski ekvivalenti srpskog kvalifikativnog genitiva i instrumentala (atributivnost), Klementina Majer, 28.06.2013.
 • Mađarski ekvivalenti srpskog istrumentala, Sandra Borđoški, 12.12.2012.
 • Greške u srpskom kao nematernjem jeziku(Analiza pisanih radova iz Gunaroša i Novog Orahova, Suzana Čikoš, 13.09.2012.
 • Leksika tekstova čitanke za srpski kao nematernji jezik (VI razred,homogena sredina), Jovana Mrđen, 20.12.2011.
 • Srpska metodička transpozicija programskih sadržaja područja jezika u udžbenicima za sedmi razred, Jadranka Mihajlović, 10.12.2011.
 • Mađarski ekvivalenti srpskog potencijala, Jadranka Karakašević, 06.04.2011.
 • Veština govora u srpskom jeziku kao stranom: aplikacije savremenih metoda, Jelena Redli, 06.07.2009.
Vrh strane