prof. dr Jasmina Klemenović

Redovni profesor
Odsek za pedagogiju
485-3919
Naučna oblast Pedagogija
Datum izbora 3. jun 2015.

Predmeti

15INT25 Obrazovanje za ljudska prava
15MD047 Obrazovanje za ljudska prava
15PGPG027 Predškolska pedagogija 1
15PGPG032 Predškolska pedagogija 2
15PGPG040 Pedagoško-metodički praktikum 1
15PGPG048 Metodika rada predškolskog pedagoga
15PGPG055 Igre i igračke
15PGPG064 Pedagoško-metodički praktikum 3
15PGPG068 Pedagoška antropologija
15PD4 Kurikulum institucionalnog vaspitanja i obrazovanja
15PH001 Otvoreni metodološki seminar
15PH002 Koncepcije i modeli predškolskog vaspitanja
15PH026 Obrazovanje za ljudska prava i demokratiju
15PH029 Dečja igra i stvaralaštvo
15PH031 Priprema dece za polazak u školu
15PH032 Studijsko istraživački rad
15RM015 Obrazovanje za ljudska prava i demokratiju
15RM018 Dečija igra i stvaralaštvo
15RM020 Priprema dece za polazak u školu
15SZ04 Obrazovanje za ljudska prava i demokratiju
15SZ12 Studijsko istraživački rad
15SM010 Obrazovanje za ljudska prava i demokratiju
15SRD60 Socijalna inkluzija
15SRDM18 Obrazovanje za ljudska prava i demokratiju
15SRDM3 Studijsko istraživački rad

Bibliografija

Radovi u časopisima

Socio-emocionalni problemi i problemi u ponašanju dece predškolskog uzrasta i mogućnosti intervencije

A. Pavlović, J. Klemenović, Socio-emocionalni problemi i problemi u ponašanju dece predškolskog uzrasta i mogućnosti intervencije, Zbornik Odseka za pedagogiju, Vol. 28, pp. 7 - 29, 2019

Autori Aleksandra Pavlović i Jasmina Klemenović
Godina 2019
Časopis Zbornik Odseka za pedagogiju
Volumen 28
Strana od 7
Strana do 29

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Sistem perceptivnih aktivnosti u unapređenju muzičke percepcije i recepcije kod dece, Marija Ivanović, 30.01.2020.
 • Implikacije ekoloških programa na socio-emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice, Stanislava Marić Jurišin, 24.04.2015.

Master akademske studije drugog stepena

 • Porodica kao faktor pripreme dece za polazak u školu, Mija Petojević, 16.07.2021.
 • Kako odrasli procenjuju značaj zajedničke igre na razvoj dece sa i bez teškoća u razvoju u predškolskoj ustanovi, Jelena Despić, 07.10.2020.
 • Imaginarni prijatelji kao produkt dečijeg stvaralaštva, Ana Bogdanović, 07.02.2020.
 • Uloga roditelja u procesu adaptacije dece ranog uzrasta na institucionalno vaspitanje dece, Tatjana Stanković, 25.09.2019.
 • Roditelji i praktičari o značaju fizičke aktivnosti na predškolskom uzrastu, Ljiljana Lalović, 25.09.2019.
 • Informisanost roditelja o strategijama razvoja dvojezičnosti dece na predškolskom i mlađem školskom uzrastu, Dorotea Budinski, 25.09.2019.
 • Značaj sibling odnosa iz perspektive deteta predškolskog uzrasta, Dajana Čulić, 25.09.2019.
 • Uloga predškolske ustanove u jačanju roditeljskih kompetencija, Sanja Kuzmančev, 31.10.2018.
 • Odnos roditelja prema autonomiji deteta najstarijeg predškolskog uzrasta, Andrea Stanojević, 31.10.2018.
 • Terapija igrom kao sredstvo podrške dečjem razvoju, Brana Nenić, 29.08.2018.
 • Otežana socijalizacija dece u vrtiću, Desanka Ćirilović, 31.05.2018.
 • Mišljenje studenata pedagogije o značaju igre i igračaka za dečji razvoj i učenje, Dunja Vojinović, 12.01.2018.
 • Stavovi učitelja prvog i drugog razreda o korišćenju igre u nastavi, Sandra Trifunović, 20.10.2017.
 • Povezanost socijalnog ponašanja dece predškolskog uzrasta sa roditeljskim stilom vaspitanja, Marija Tomić, 04.10.2017.
 • Uloga vaspitača u rešavanju konflikata među decom predškolskog uzrasta, Olivera Gagić, 03.05.2017.
 • Tradicionalne igračke iz perspektive dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, Olivera Bantić, 07.10.2016.
 • Kako roditelji i vaspitači procenjuju potrebu za dnevnim odmorom/spavanjem dece različitog uzrasta u vrtiću, Delila Duraki, 07.10.2016.
 • Rodni stereotipi o igri i igračkama iz perspektive vaspitača i studenata pedagoških usmerenja., Bojana Pintar, 30.09.2016.
 • Mišljenje roditelja o kvalitetu saradnje sa vrtićem i vaspitačima koji rade prema različitim programskim modelima, Jelena Mogin, 21.03.2016.
 • Vaspitači i učitelji o značaju socio-emocionalnog aspekta razvoja za učenje i obrazovanje dece, Tamara Mladenović, 30.12.2015.
 • Socijalna kompetentnost, antisocijalno ponašanje i prihvaćenost u grupi vršnjaka dece predškolskog uzrasta, Jelena Nikolić, 09.10.2015.
 • Mehanizmi podrške za decu sa teškoćama u razvoju prilikom prelaska sa pripremnog predškolskog programa u osnovnu školu, Nataša Pemac, 09.10.2015.
 • Roditelji i vaspitači iz seoske sredine o pripremi dece za polazak u školu, Bojana Simić, 09.10.2015.
 • Uloga roditelja u pripremi dece za polazak u školu, Maja Ilić, 12.02.2015.
 • Uloga vaspitača u različitim modelima savremenih predškolskih programa u Srbiji, Dijana Krstić, 23.10.2014.
 • Stavovi studenata vaspitačke škole i vaspitača iz prakse prema inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju, Ana Mitrović, 03.10.2014.
 • Uloga prostornog aspekta institucionalnog konteksta u podsticanju razvoja dece jaslenog uzrasta, Ana Maria Bito, 18.07.2014.
 • Stavovi vaspitača prema inkluzivnom obrazovanju, Vedrana Blanuša, 25.03.2014.
 • MIŠLJENJE VASPITAČA O ZNAČAJU STRUKTURALNIH ELEMENATA U PREDŠKOLSKIM PROGRAMIMA, Mirna Nakrajkućin, 18.03.2014.
 • Komunikacijske sposobnosti dece kao pokazatelja njihove spremnosti za polazak u školu, Milica Rapić, 19.09.2013.
 • Uloga vaspitača u prevenciji agresivnog ponašanja dece predškolskog uzrasta, Vanja Mihajlović, 19.09.2013.
 • Priprema roditelja za proces adaptacije dece na institucionalno vaspitanje i obrazovanje, Željka Žarković, 13.06.2013.
 • Obrazovanje za virtuelnu stvarnost, Jelena Ristić, 16.07.2012.
 • Uvažavanje dečje igre u pripremnom predškolskom programu, Novak Stanišić, 22.06.2012.
 • Stavovi i očekivanja roditelja i vaspitača o ranom opismenjavanju dece, Dragana Bubulj, 29.03.2012.
 • Stavovi roditelja o dečijoj igri i igračkama i njihova očekivanja, Milica Vuković, 08.03.2012.
 • Stavovi i očekivanja učitelja i vaspitača o ranom opismenjavanju dece, Darinka Terzić, 20.02.2012.
 • Metode i sredstva predškolskog ispitivanja i obrazovanja u oblasti upoznavanja prirodne društvene sredine, Čaba Korhec, 10.02.2012.
 • Pedagoška uloga majke u odrastanju ćerke u nepotpunoj porodici, Nataša Milanković, 21.10.2011.
 • Adaptacija dece u jaslicama, Marijana Nedić, 30.09.2011.
 • Doprinos baleta socio-emocionalnom razvoju dece preškolskog uzrasta, Neda Novaković, 07.07.2011.
 • Mjesto i uloga stručnih saradnika u predškolskoj ustanovi u Republici Srpskoj, Danica Mojić, 29.04.2009.

Osnovne akademske studije prvog stepena

 • Uloga igre u učenju i razvoju dece predškolskog uzrasta, Marijana Tešić, 14.06.2021.
 • Emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta, Nikolina Tufegdžić, 10.09.2020.
 • Značaj zajedničke igre roditelja i dece, Ivana Vujinović, 03.06.2020.
 • Uslovi za podršku stvaralačkom istraživanju dece u predškolskim ustanovama, Jelena Popović, 30.09.2019.
 • Značaj i uloge roditelja i vaspitača u procesu adaptacije deteta na vrtić, Jovana Stojanović, 30.09.2019.
 • Uloga igre u razvoju predškolske dece, Ana Bogdanović, 27.09.2018.
 • Značaj komunikacije i interakcije za razvoj dvojezičnosti u predškolskom uzrastu, Dorotea Budinski, 12.09.2018.
 • Igra iz perspektive deteta predškolskog uzrasta, Milena Tufegdžić, 12.09.2018.
 • Značaj programa "Mi zemljani" za razvoj humanističkih vrednosti kod predškolske dece, Kristina Milenković, 13.07.2018.
 • Podsticanje emotivnog razvoja deteta predškolskog uzrasta, Anja Vujičić, 13.07.2018.
 • Uticaj rodnih stereotipa roditelja na igru dece predškolskog uzrasta, Saša Mamula, 13.06.2018.
 • Adaptacija dece na vrtić: značaj saradnje porodice i predškolske ustanove, Tatjana Stanković, 28.05.2018.
 • Implementacija projektnog pristupa učenju u Ređo Emilija koncepciji, Gorana Savković, 12.03.2018.
 • Primenjljivost Montesori sistema u vaspitanju i obrazovanju za 21. vek, Ivana Botić, 07.07.2017.
 • Pedagoški značaj dečijih igračaka u vrtiću, Milijana Milovanović, 03.05.2017.
 • Mogućnost primene obrazovnih softvera u predškolskom uzrastu, Katarina Žarković, 07.10.2016.
 • Doprinos dramatizacije u vrtiću i razvoju dečjeg stvaralaštva, Katarina Rajević, 30.09.2016.
 • Dečje igračke u svetlu društvenih promena, Olivera Bantić, 03.09.2015.
 • Učešće roditelja u radu vrtića prema modelu A, Jelena Mogin, 03.10.2014.
 • Uloga vaspitača u inkluzivnom vrtiću, Nikolina Trapara, 23.09.2014.
 • Crtež kao pokazatelj dečjeg razvoja, Olivera Gagić, 23.09.2014.
 • Uloga motoričkih i muzičko-ritmičkih aktivnosti u podsticanju intelektualnog razvoja dece ranog uzrasta, Dijana Bajić, 24.06.2014.
 • Doprinos ekološkog programa "Mi Zemljani" kognitivnom razvoju predškolske dece, Bojana Pintar, 10.10.2013.
 • Dete u Montesori pedagogiji, Tanja Kalinić, 10.10.2013.
 • Osnovne karakteristike mišljenja dece predškolskog uzrasta, Ana Mitrović, 25.06.2013.
 • Uloga didaktičkih igara u intelektualnom razvoju dece, Nataša Pavković, 25.06.2013.
 • Modeli savremenih predškolskih programa u Srbiji, Dijana Krstić, 09.05.2013.
 • Uloga vaspitača u podsticanju dečje samostalnosti, Milijana Marković, 15.10.2012.
 • Značaj igre za socijalni razvoj deteta, Sandra Popadić, 20.09.2012.
 • Saradnja porodice i vrtića u pripremi deteta za polazak u školu, Milica Rapić, 28.06.2012.
 • Uloga igre u razvoju dece pripremne predškolske grupe, Mirna Nakrajkućin, 01.11.2011.
 • Značaj dečije igre u razvoju deteta, Novak Stanišić, 10.10.2011.
 • Primenjivost Montesori materijala u savremenim vrtićima, Vedrana Blanuša, 13.10.2010.
 • Doprinos baleta negovanju prijateljskih odnosa među decom predškolskog uzrasta, Neda Novaković, 27.09.2010.
 • Adaptacija dece u jaslenoj grupi, Marijana Nedić, 21.09.2010.
 • Inkluzija romske dece u pripremni predškolski program, Kristina Bates, 21.09.2010.
Vrh strane