prof. dr Svetozar Boškov

Vanredni profesor
Odsek za istoriju
485-3940
Naučna oblast Klasične nauke
Datum izbora 21. mart 2017.

Predmeti

15ID5 Nastanak i razvoj političkih institucija i političke misli u antičkoj Grčkoj
15ID6 Recepcija antike u srpskoj istoriografiji
15IM001 Metodologija proučavanja antičke istorije
15IM006 Antička Grčka u izvorima i istoriografiji
15IM007 Stari Rim u izvorima i istoriografiji
15IM008 Antička prošlost u nastavi istorije
15IM033 Studijsko istraživački rad
15ISIS002 Istorija starog Istoka
15ISIS003 Antička Grčka
15ISIS006 Helenizam
15ISIS010 Istorija starog Rima
15ISIS050 Kulturno-istorijski spomenici 1
15ISIS054 Politička misao u antičkoj Grčkoj
15ISIS055 Rimske provincije na centralnom Balkanu
15ISIS074 Kulturno-istorijski spomenici 2
15ISIS077 Tiranida u antičko doba
15ISIS078 Vojna istorija antičkog sveta
15ISIS100 Kultura sećanja u antici
15ISIS101 Razvoj i recepcija antičke istoriografije
15ISIS102 Istorijska geografija antike
15ISIS107 Politička misao u antičkom Rimu

Bibliografija

Radovi u časopisima

Konstantin Veliki u srpskoj istoriografiji XIX veka

S. Boškov, Konstantin Veliki u srpskoj istoriografiji XIX veka, Istraživanja, No. 25, pp. 429 - 435, 2014

Autori Svetozar Boškov
Godina 2014
Časopis Istraživanja
Broj 25
Strana od 429
Strana do 435

Pogledi Rastislava Marića na verovanje i običaje stanovništva na teritoriji Podunavlja u antičko doba

S. Boškov, Pogledi Rastislava Marića na verovanje i običaje stanovništva na teritoriji Podunavlja u antičko doba, Istraživanja, No. 25, pp. 345 - 351, 2014

Autori Svetozar Boškov
Godina 2014
Časopis Istraživanja
Broj 25
Strana od 345
Strana do 351

Istorija kao nauka u udžbenicima Stojana Boškovića

S. Boškov, Istorija kao nauka u udžbenicima Stojana Boškovića, Istraživanja, No. 22, pp. 325 - 331, 2011

Autori Svetozar Boškov
Godina 2011
Časopis Istraživanja
Broj 22
Strana od 325
Strana do 331

Antička prošlost u Istoriji sveta Aleksandra Sandića

S. Boškov, Antička prošlost u Istoriji sveta Aleksandra Sandića, Istraživanja, No. 21, pp. 55 - 63, 2010

Autori Svetozar Boškov
Godina 2010
Časopis Istraživanja
Broj 21
Strana od 55
Strana do 63

Karlovačka gimnazija i antička istorija u 19. veku

S. Boškov, Karlovačka gimnazija i antička istorija u 19. veku, Istraživanja, No. 18, pp. 39 - 47, 2007

Autori Svetozar Boškov
Godina 2007
Časopis Istraživanja
Broj 18
Strana od 39
Strana do 47

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Trajanovi dački ratovi, Andrej Živojin, 12.07.2020.
  • Državno i društveno uređenje Sparte od formiranja polisa do helenističkog perioda, Jelena Krivošejev, 12.07.2020.
  • Uloga Atine u Arhidamovom ratu, Tatjana Marković, 12.07.2020.
  • Augustova spoljna politika, Branimir Bijelić, 22.06.2018.
  • Dinastija Antonina u Rimskom carstvu, Aleksa Karanović, 03.07.2017.
  • Sicilijanska ekspedicija (415-413. god. pre n.e.), Nenad Bajat, 27.09.2016.
Vrh strane