Konkurs za stipendiranje mladih istraživača preko Programa UNESKO

Obaveštavamo Vas da je raspisan Konkurs za stipendiranje mladih istraživača preko Programa UNESKO/Istraživački program Keizo Obući, koji će finansirati 10 mladih istraživača u oblastima:

- životne sredine (sa naglaskom na smanjenje rizika od katastrofa),
- interkulturnog dijaloga,
- informacionih i komunikacionih tehnologija i
- mirnog rešavanja sukoba.

Stipendije dodeljuje Vlada Japana u okviru Fonda za razvoj kapaciteta ljudskih resursa, sa ciljem pružanja podrške mladim istraživačima.

Sve nominacije se podnose preko Nacionalne komisije za saradnju sa UNESKOM (kontakt Nacionalne komisije za saradnju sa UNESKOM nalazi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije), a rok za prijavu je 30. novembar 2018. godine.

Informacije o kriterijumima za izbor, uslovima i procedurama nalaze se na linku.

Formulari za prijavu nalaze se na sledećim linkovima:
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/sites/fellowships.keizo-obuchi/files/file_fields/2018/06/21/Fellowship_Application_form_English_2018.pdf
https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/sites/fellowships.keizo-obuchi/files/file_fields/2018/06/21/Information%20sheet%20English.pdf

S poštovanjem,
SLUŽBA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
nauka@mpn.gov.rs

Vrh strane