Projekat COMMON - Razvoj poslovnog okruženja obrazovanjem radne snage u skladu sa potrebama tržišta

COMMON - Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs (Razvoj poslovnog okruženja obrazovanjem radne snage u skladu sa potrebama tržišta).

Projekat u partnerstvu realizuju Vura d.o.o. i Učilište Studium iz Hrvatske i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu iz Srbije.  

Cilj projekta je uticaj na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji kroz rešavanje uočenog problema nedostajućih veština i specifičnih znanja radnika.

Projekat se zasniva na saradnji aktera na tržištu rada, odnosno poslovnih subjekata, pružaoca obrazovnih usluga i radnika (i zaposlenih i nezaposlenih osoba) te njihove međusobne koordinacije u razvoju znanja i veština u skladu sa stvarnim potrebama tržišta rada.

Kroz projekat su istraženi problemi regionalnog prekograničnog tržišta u vezi sa obrazovanjem i usavršavanjem radne snage, razvijeni programi obrazovanja, te je na osnovu tih rezultata izrađena platforma za razmenu informacija kao model poboljšanja tržišta rada u regiji. Platforma služi za diseminaciju informacija o mogućnostima obrazovanja, potrebama poslodavaca za znanjima i radnicima, te međusobne komunikacije svih učesnika u regiji.

 

Projekat je podržan kroz program Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 i sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Link na ENTER platformu: https://enter-common.com/
Android ENTER aplikacija: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codecons.enter
iOS ENTER aplikacija: https://apps.apple.com/us/app/enter/id1565833151
Huawei ENTER aplikacija: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104295193

 

Vrh strane