Projekti

Republički projekti, naknada za rad istraživača (nauka)

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 18.02.2020.

Nikolija Rakočević

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 01.01.2019.

Belopavlović Radomir "World Congress of Cognitive and Behavioural Therapies 2019", Berlin

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 30.08.2019.

Jovana Milutinović, Utvrđivanje potreba za bazičnom dodatnom obukom nastavnika Univerziteta u novom Sadu sa ciljem razvoja...

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 24.07.2019.

Srbi u Bosni i Hercegovini od 1463. do 1918, Mikavica Dejan, rešenje broj: 142-451-2457/2019-03

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 19.07.2019.

Upotreba maternjeg jezika na društvenim mrežama kao faktor uticaja na etnolingvističku vitalnost Mađara Sabina Halupka Rešetar

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 19.07.2019.

Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu (CABUNS) - Maja Marković

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 21.07.2016.

Slobodan Bjelica - "Istorijske osnove autonomije Vojvodine" - 2016.

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.07.2016.

Marko Škorić - "Kulturno nasleđe i identitet u kontekstu modernizacijskih procesa i sociokulturnih i tehnoloških promena" - 2016.

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.07.2016.

Momir Samardžić - "Kultura sećanja na Vojvođanskom prostoru od 19. do 21. veka" - 2016.

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.07.2016.

Đura Hardi - "Interakcija kultura, privredni tokovi i socijalne strukture na tlu Vojvodine kao istorijski proces dugog trajanja (od Antike do 16 veka)" - 2016.

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.07.2016.

DIGITALNE MEDIJSKE TEHNOLOGIJE I DRUŠTVENO OBRAZOVNE PROMENE 47020

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

ZNAČAJ PARTICIPACIJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA ZA PRILAGOĐAVANJE EVROINTEGRACIJSKIM PROCESIMA 179037

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI 179010

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

EFEKTI EGZISTENCIJALNE NESIGURNOSTI NA POJEDINCA I PORODICU U SRBIJI 179022

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

DISKURSI MANJINSKIH JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U JUGOISTOČNOJ I SREDNJOJ EVROPI 178017

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

PEDAGOŠKI PLURALIZAM KAO OSNOVA STRATEGIJA OBRAZOVANJA 179036

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

NASLEDNI, SREDINSKI I PSIHOLOŠKI ČINIOCI MENTALNOG ZDRAVLJA 179006

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

PROMENE U DRUŠTVENOJ STRUKTURI I POKRETLJIVOSTI KAO ČINIOCI EVROPSKIH INTEGRACIJA RS, SA POSEBNIM OSVRTOM NA APV 179053

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

STANDARDNI SRPSKI JEZIK: SINTAKSIČKA SEMANTIČKA I I PRAGMATIČKA ISTRAŽIVANJA 178004

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

ASPEKTI IDENTITETA I NJIHOVO OBLIKOVANJE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI 178005

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

ISTORIJA SRPSKOG JEZIKA 178001

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

NASTAVA FILOZOFIJE U SRPSKIM GIMNAZIJAMA VPJVODINE U MEĐURATNOM PERIODU 179007

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 178002

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.

VOVOĐANSKI PROSTOR U KONTEKSTU EVROPSKE ISTORIJE 177002

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.09.2012.
Vrh strane