Publikacije

Antička prošlost u Istoriji sveta Aleksandra Sandića

S. Boškov, Antička prošlost u Istoriji sveta Aleksandra Sandića, Istraživanja, No. 21, pp. 55 - 63, 2010

Autori Svetozar Boškov
Godina 2010
Časopis Istraživanja
Broj 21
Strana od 55
Strana do 63

Šansa za ozdravljenje

Dinko Gruhonjić, Šansa za ozdravljenje, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, No. 83, pp. 10 - 10, 2009

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2009
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Broj 83
Strana od 10
Strana do 10

New blends in Serbian: typological and headedness-related issues

Halupka-Rešetar, S., Lalić-Krstin, G., New blends in Serbian: typological and headedness-related issues, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 34, No. 1, pp. 115 - 124, 2009

Autori Sabina Halupka-Rešetar i Gordana Lalić-Krstin
Godina 2009
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 34
Broj 1
Strana od 115
Strana do 124

Povratak morala u novinarstvo

Dinko Gruhonjić, Povratak morala u novinarstvo, Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, pp. 5 - 5, 2009

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2009
Časopis Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Strana od 5
Strana do 5

Inventar manastira Velika Remeta iz 1896.

N. Ninković, Inventar manastira Velika Remeta iz 1896., Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“, No. 8, pp. 169 - 192, 2009

Autori Nenad Ninković
Godina 2009
Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
Broj 8
Strana od 169
Strana do 192

Motivacija u učenju engleskog jezika kao izbornog predmeta kod studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

J. Topalov, Motivacija u učenju engleskog jezika kao izbornog predmeta kod studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2009

Autori Jagoda Topalov
Godina 2009
Izdavač Filozofski fakultet

Starosrpska zavisna rečenica : od XII do XV veka

S. Pavlović, Starosrpska zavisna rečenica : od XII do XV veka, Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009

Autori Slobodan Pavlović
Godina 2009
Izdavač Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
ISBN 978-86-7543-168-8 (broš.
broj strana 407
Tip knjige monografija
Broj strana 407

Elipsa u komparativnim konstrukcijama francuskog i srpskog jezika

LJ. Vlahović, Elipsa u komparativnim konstrukcijama francuskog i srpskog jezika, Primenjena lingvistika , Vol. 10, pp. 220 - 227, 2009

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2009
Časopis Primenjena lingvistika
Volumen 10
Strana od 220
Strana do 227

Formatiranje

V. Gordić Petković, Formatiranje, Službeni glasnik, 2009

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2009
Izdavač Službeni glasnik
ISBN 978-86-519-0141-9
broj strana 135
Tip knjige monografija
Broj strana 135

Vežbe za sticanje veštine govorenja u udžbeniku "Naučimo srski – Let's Learn Serbian 1 (nivoi A1 i A2)"

J. Redli, Vežbe za sticanje veštine govorenja u udžbeniku "Naučimo srski – Let's Learn Serbian 1 (nivoi A1 i A2)", Prilozi proučavanju jezika , No. 40, pp. 129 - 141, 2009

Autori Jelena Redli
Godina 2009
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Broj 40
Strana od 129
Strana do 141

Word-formation processes in names of some canine hybrids in English

Lalić-Krstin, G., Word-formation processes in names of some canine hybrids in English, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 33, No. 2, pp. 271 - 281, 2008

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2008
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 33
Broj 2
Strana od 271
Strana do 281

Označavanje relacija jednakosti u francuskom i srpskom jeziku

LJ. Vlahović, Označavanje relacija jednakosti u francuskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. LI, No. 1-2, pp. 227 - 233, 2008

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2008
Časopis Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen LI
Broj 1-2
Strana od 227
Strana do 233

La construction avec le génitif comparatif et la construction avec le terme nego en serbocroate et leurs équivalents français

LJ. Vlahović, La construction avec le génitif comparatif et la construction avec le terme nego en serbocroate et leurs équivalents français, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XXXIII, No. 2, pp. 197 - 208, 2008

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2008
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen XXXIII
Broj 2
Strana od 197
Strana do 208

Književnost i svakodnevica

V. Gordić Petković, Književnost i svakodnevica, Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”
ISBN ISBN 978-86-86305-14-5
broj strana 115
Tip knjige monografija
Broj strana 115

Inkvizicija uzvraća udarac

Dinko Gruhonjić, Inkvizicija uzvraća udarac, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, No. 53, pp. 3 - 3, 2007

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2007
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Broj 53
Strana od 3
Strana do 3

Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija

V. Gordić Petković, Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija, Gradska narodna biblioteka Zrenjanin, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Gradska narodna biblioteka Zrenjanin
ISBN 978-86-7284-095-7
broj strana 225
Tip knjige udžbenik
Broj strana 225

Na ženskom kontinentu

V. Gordić Petković, Na ženskom kontinentu, Dnevnik, 2007

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2007
Izdavač Dnevnik
ISBN 978-86-84097-88-2
broj strana 193
Tip knjige monografija
Broj strana 193

Struktura psihologije ličnosti zasnovana na kocitatnoj analizi istaknutih autora

T. Jevremov, D. Pajić, P. Šipka, Struktura psihologije ličnosti zasnovana na kocitatnoj analizi istaknutih autora, PSIHOLOGIJA, Vol. 40, No. 2, pp. 329 - 343, 2007

Autori Tanja Jevremov, Dejan Pajić i Pero Šipka
Godina 2007
DOI 10.2298/PSI0702329J
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 40
Broj 2
Strana od 329
Strana do 343

Kuda ćemo našu decu, đake?“. Obrazovanje za „gospodstvo“ na području današnje Vojvodine u razdoblju između dva svetska rata

Biljana Šimunović-Bešlin, Kuda ćemo našu decu, đake?“. Obrazovanje za „gospodstvo“ na području današnje Vojvodine u razdoblju između dva svetska rata, Privatni život kod Srba u 20. veku, pp. 238 - 263, Clio, Beograd, 2007

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2007
Izdavač Clio
ISSN/ISBN 978-86-7102-287-3
Strana od 238
Strana do 263

Grejs Elison i Karađorđevići

Biljana Šimunović-Bešlin, Grejs Elison i Karađorđevići, Krestić, Petar (Ur.), Novovekovne srpske dinastije u memoaristici, pp. 179 - 203, Istorijski institut, Beograd, 2007

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2007
Izdavač Istorijski institut
ISSN/ISBN 978-86-7743-066-5
Strana od 179
Strana do 203

Prosvetna politika u Dunavskoj banovini (1929-1941)

Biljana Šimunović-Bešlin, Prosvetna politika u Dunavskoj banovini (1929-1941), Filozofski fakultet – Odsek za istoriju, 2007

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2007
Izdavač Filozofski fakultet – Odsek za istoriju
ISBN 978-86-80271-71-2
broj strana 394
Tip knjige monografija
Broj strana 394

Karlovačka gimnazija i antička istorija u 19. veku

S. Boškov, Karlovačka gimnazija i antička istorija u 19. veku, Istraživanja, No. 18, pp. 39 - 47, 2007

Autori Svetozar Boškov
Godina 2007
Časopis Istraživanja
Broj 18
Strana od 39
Strana do 47

Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku

Lalić-Krstin, G., Halupka-Rešetar, S., Nešto novo o novim slivenicama u srpskom jeziku, Svet reči, Vol. 23-24, pp. 26 - 30, 2007

Autori Gordana Lalić-Krstin i Sabina Halupka-Rešetar
Godina 2007
Časopis Svet reči
Volumen 23-24
Strana od 26
Strana do 30

E.A: Po: F/SF - elementi fantastike i naučene fantastike u pripovednoj prozi E.A.Poa

I. Đurić-Paunović, E.A: Po: F/SF - elementi fantastike i naučene fantastike u pripovednoj prozi E.A.Poa, Solaris, Novi Sad, 2007

Autori Ivana Đurić Paunović
Godina 2007
Izdavač Solaris, Novi Sad
ISBN 978-86-7560-056-5
Tip knjige monografija

Kandidatura kao provokacija za nestručne

Dinko Gruhonjić, Kandidatura kao provokacija za nestručne, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, pp. 5 - 5, 2006

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2006
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Strana od 5
Strana do 5
Vrh strane