Publikacije

O članstvu Matice srpske sredinom tridesetih godina u Kraljevini Jugoslaviji

Biljana Šimunović, O članstvu Matice srpske sredinom tridesetih godina u Kraljevini Jugoslaviji, Zbornik Matice srpske za istoriju, No. 54, pp. 145 - 161, 1996

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 1996
Časopis Zbornik Matice srpske za istoriju
Broj 54
Strana od 145
Strana do 161

Komparacija u francuskom i srpskom jeziku

LJ. Vlahović-Mikić, Komparacija u francuskom i srpskom jeziku, Kontrastivna jezička istraživanja, Vol. V, pp. 238 - 242, 1996

Autori Ljubica Vlahović
Godina 1996
Časopis Kontrastivna jezička istraživanja
Volumen V
Strana od 238
Strana do 242

A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája

J. Išpanović-Čapo, A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája, Magyar Tanszék, Forum Könyvkiadó, 1995

Autori Julijana Išpanović-Čapo
Godina 1995
Izdavač Magyar Tanszék, Forum Könyvkiadó
ISBN ISBN 86-323-0254-X
broj strana 180
Tip knjige monografija
Broj strana 180

Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera

V. Gordić Petković, Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera, Matica srpska, 1995

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 1995
Izdavač Matica srpska
ISBN COBISS.SR-ID - 93953287
broj strana 247
Tip knjige monografija
Broj strana 247

A jugoszláviai magyar irodalom 1990. évi bibliográfiája

J. Išpanović-Čapo, A jugoszláviai magyar irodalom 1990. évi bibliográfiája, Magyar Tanszék, Forum Könyvkiadó, 1994

Autori Julijana Išpanović-Čapo
Godina 1994
Izdavač Magyar Tanszék, Forum Könyvkiadó
ISBN ISBN 86-323-0393-7
broj strana 184
Tip knjige udžbenik
Broj strana 184

A jugoszláviai magyar irodalom 1989. évi bibliográfiája

J. Išpanović-Čapo, A jugoszláviai magyar irodalom 1989. évi bibliográfiája, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Forum Könyvkiadó, 1993

Autori Julijana Išpanović-Čapo
Godina 1993
Izdavač A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Forum Könyvkiadó
ISBN ISBN 86-323-0347-3
broj strana 151
Tip knjige monografija
Broj strana 151

A jugoszláviai magyar irodalom 1988. évi bibliográfiája

J. Išpanović-Čapo, A jugoszláviai magyar irodalom 1988. évi bibliográfiája, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Forum Könyvkiadó, 1993

Autori Julijana Išpanović-Čapo
Godina 1993
Izdavač A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Forum Könyvkiadó
ISBN ISBN 86-323-0348-1
broj strana 143
Tip knjige monografija
Broj strana 143

Matica srpska i Srpski kulturni klub

B. Šimunović, Matica srpska i Srpski kulturni klub, Istraživanja, No. 14, pp. 171 - 181, 1992

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 1992
Časopis Istraživanja
Broj 14
Strana od 171
Strana do 181
Vrh strane