Publikacije

Prevođenje jezičkih varijeteta u dečjoj književnosti: "Tim Talir ili Prodati smeh" Džejmsa Krisa

I. Simurdić, Prevođenje jezičkih varijeteta u dečjoj književnosti: "Tim Talir ili Prodati smeh" Džejmsa Krisa, Filolog, No. 14, pp. 150 - 166, 2016

Autori Iva Simurdić
Godina 2016
Časopis Filolog
Broj 14
Strana od 150
Strana do 166

Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine

S. Maričić-Mesarović, Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine, Jul, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2015

K razboru futurističeskogo teksta Vladimir Maяkovskiй. Tragediя.

L. Milentijević, K razboru futurističeskogo teksta Vladimir Maяkovskiй. Tragediя., Slavistika, pp. 557 - 566, 2015

Autori Lazar Milentijević
Godina 2015
Časopis Slavistika
Strana od 557
Strana do 566

Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji, Metodički vidici, No. 3, pp. 97 - 115, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Časopis Metodički vidici
Broj 3
Strana od 97
Strana do 115

Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa

B. Kovačević Petrović, Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa, Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu, Vol. XL, No. 1, pp. 107 - 128, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
DOI https://doi.org/10.19090/gff.2015.1.107-128
Časopis Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu
Volumen XL
Broj 1
Strana od 107
Strana do 128

Pogled na Pavićeve drame kroz Aristotelov durbin: barok u dramama Milorada Pavića

J. Marićević, Pogled na Pavićeve drame kroz Aristotelov durbin: barok u dramama Milorada Pavića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, No. 63/ 3, pp. 807 - 821, Dec, 2015

Autori Jelena Marićević Balać
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
Broj 63/ 3
Strana od 807
Strana do 821

Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014)

B. Kovačević Petrović, Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014), Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, No. 52, pp. 103 - 132, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku
Broj 52
Strana od 103
Strana do 132

Я prosto hudožnik, artist, vernee deяtelь kulьturы (Prigov)

L. Milentijević, Я prosto hudožnik, artist, vernee deяtelь kulьturы (Prigov), Zbornik matice srpske za slavistiku, pp. 286 - 288, 2015

Autori Lazar Milentijević
Godina 2015
Časopis Zbornik matice srpske za slavistiku
Strana od 286
Strana do 288

Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, M. Bjelica Andonov, V. Krombholc, Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, pp. 107 - 124, 2015

Autori Jagoda Topalov, Maja Bjelica Andonov i Viktorija Krombholc
Godina 2015
Strana od 107
Strana do 124

Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika, pp. 151 - 167, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Strana od 151
Strana do 167

Upotreba slivenica u srpskom političkom diskursu

G. Lalić-Krstin, Upotreba slivenica u srpskom političkom diskursu, pp. 355 - 366, 2015

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2015
Strana od 355
Strana do 366

Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika

M. Đuričić, I. Georgijev, Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika, Lipar, Vol. XVI, No. 58, pp. 211 - 220, 2015

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Lipar
Volumen XVI
Broj 58
Strana od 211
Strana do 220

Govori u slivu Studenice

G. Dragin, Govori u slivu Studenice, IK TISKI CVET, 2015

Autori Gordana Dragin
Godina 2015
Izdavač IK TISKI CVET
ISBN 978-86-7264-074-8
broj strana 280
Tip knjige monografija
Broj strana 280

Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku

Jelena Redli, Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku, pp. 1 - 465, 2015

Autori Jelena Redli
Godina 2015
Strana od 1
Strana do 465

Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku

I. Georgijev, Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku, Nasleđe, Vol. XII, No. 30, pp. 221 - 230, 2015

Autori Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Nasleđe
Volumen XII
Broj 30
Strana od 221
Strana do 230

Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, K. Sinwongsuwat, Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 37, No. 7, pp. 750 - 764, 2015

Autori Biljana Radić-Bojanić, Jagoda Topalov i Kemtong Sinwongsuwat
Godina 2015
DOI http://dx.doi.org/10.1080/01434632.2015.1022180
Časopis Journal of Multilingual and Multicultural Development
Volumen 37
Broj 7
Strana od 750
Strana do 764

Bum i novi tokovi hispanoameričke proze

B. Kovačević Petrović, Bum i novi tokovi hispanoameričke proze, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, No. 149, pp. 118 - 139, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
DOI 10.5937/kultura1549118K
Časopis Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku
Broj 149
Strana od 118
Strana do 139

Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmans Nussknacker und Mausekönig auf Deutsch, Serbisch und Kroatisch

I. Simurdić, Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmans Nussknacker und Mausekönig auf Deutsch, Serbisch und Kroatisch, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 5, pp. 93 - 103, 2015

Autori Iva Simurdić
Godina 2015
Časopis Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 5
Strana od 93
Strana do 103

Eksplikativne nominalne sintagme u semantičkom polju kvalifikativnosti

Jelena Redli, Eksplikativne nominalne sintagme u semantičkom polju kvalifikativnosti, pp. 218 - 231, 2015

Autori Jelena Redli
Godina 2015
Strana od 218
Strana do 231

Srpska pravoslavna crkvena opština Laćarak

N. Ninković, Srpska pravoslavna crkvena opština Laćarak, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Sremska Mitrovica, 2015

Autori Nenad Ninković
Godina 2015
Izdavač Zavod za zaštitu spomenika kulture, Sremska Mitrovica
ISBN 978-86-919219-0-3
broj strana 231
Tip knjige monografija
Broj strana 231

Attribut, kvalifikativ subjekta i objekta u francuskom i ekvivalenti u srpskom jeziku

LJ. Vlahović, Attribut, kvalifikativ subjekta i objekta u francuskom i ekvivalenti u srpskom jeziku, Jezici i kulture u vremenu i prostoru , Vol. 4, No. 1, pp. 339 - 349, 2015

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2015
Časopis Jezici i kulture u vremenu i prostoru
Volumen 4
Broj 1
Strana od 339
Strana do 349

La position de la subordonnée (l'échantil) dans les phrases comparatives du français et du serbe

LJ. Vlahović, La position de la subordonnée (l'échantil) dans les phrases comparatives du français et du serbe, Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves , No. 4, pp. 20 - 31, 2015

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2015
Časopis Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves
Broj 4
Strana od 20
Strana do 31

Szövegalkotás életszerű helyzetekben: Pletl Rita: Kulturális mintázatok a tizenévesek szövegműveiben

A. Bajtai, Szövegalkotás életszerű helyzetekben: Pletl Rita: Kulturális mintázatok a tizenévesek szövegműveiben, Létünk, Vol. 3, pp. 155 - 157, 2014

Autori Ana Biro
Godina 2014
Časopis Létünk
Volumen 3
Strana od 155
Strana do 157

Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije

Dinko Gruhonjić, Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 221, No. 8, pp. 14 - 21, Oct, 2014

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 221
Broj 8
Strana od 14
Strana do 21

The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press

B. Šimunović-Bešlin, The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press, pp. 313 - 323, 2014

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2014
Strana od 313
Strana do 323
Vrh strane