Publikacije

Szövegalkotás életszerű helyzetekben: Pletl Rita: Kulturális mintázatok a tizenévesek szövegműveiben

A. Bajtai, Szövegalkotás életszerű helyzetekben: Pletl Rita: Kulturális mintázatok a tizenévesek szövegműveiben, Létünk, Vol. 3, pp. 155 - 157, 2014

Autori Ana Biro
Godina 2014
Časopis Létünk
Volumen 3
Strana od 155
Strana do 157

Konstantin Veliki u srpskoj istoriografiji XIX veka

S. Boškov, Konstantin Veliki u srpskoj istoriografiji XIX veka, Istraživanja, No. 25, pp. 429 - 435, 2014

Autori Svetozar Boškov
Godina 2014
Časopis Istraživanja
Broj 25
Strana od 429
Strana do 435

The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press

B. Šimunović-Bešlin, The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press, pp. 313 - 323, 2014

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2014
Strana od 313
Strana do 323

Academic research skills of university students

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Academic research skills of university students, Romanian Journal of English Studies, Vol. 10, pp. 145 - 152, 2014

Autori Jagoda Topalov i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Časopis Romanian Journal of English Studies
Volumen 10
Strana od 145
Strana do 152

Dve najnovije knjige Ranka Bugarskog (prikaz)

V. Vasić, T. Prćić, G. Lalić-Krstin, Dve najnovije knjige Ranka Bugarskog (prikaz), pp. 239 - 258, 2014

Autori Vera Vasić, Tvrtko Prćić i Gordana Lalić-Krstin
Godina 2014
Strana od 239
Strana do 258

Pogledi Rastislava Marića na verovanje i običaje stanovništva na teritoriji Podunavlja u antičko doba

S. Boškov, Pogledi Rastislava Marića na verovanje i običaje stanovništva na teritoriji Podunavlja u antičko doba, Istraživanja, No. 25, pp. 345 - 351, 2014

Autori Svetozar Boškov
Godina 2014
Časopis Istraživanja
Broj 25
Strana od 345
Strana do 351

Uloga akulturacije u procesu usvajanja J2 kod imigranata

I. Georgijev, Uloga akulturacije u procesu usvajanja J2 kod imigranata, Lipar, Vol. XV, No. 53, pp. 229 - 240, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Lipar
Volumen XV
Broj 53
Strana od 229
Strana do 240

Postmoderni grad: mitski lavirint posredovanog prostora u romanima Podzemlje i Kosmopolis Dona DeLila

M. Radin Sabadoš, Postmoderni grad: mitski lavirint posredovanog prostora u romanima Podzemlje i Kosmopolis Dona DeLila, Književna istorija, Vol. 46, No. 154, pp. 857 - 881, 2014

Autori Mirna Radin Sabadoš
Godina 2014
Časopis Književna istorija
Volumen 46
Broj 154
Strana od 857
Strana do 881

Uzročne atribucije studenata u učenju engleskog jezika

J. Topalov, Uzročne atribucije studenata u učenju engleskog jezika, pp. 11 - 27, 2014

Autori Jagoda Topalov
Godina 2014
Strana od 11
Strana do 27

Strategije održavanja motivacije u učenju engleskog jezika kod studenata Anglistike

J. Topalov, Strategije održavanja motivacije u učenju engleskog jezika kod studenata Anglistike, pp. 493 - 510, 2014

Autori Jagoda Topalov
Godina 2014
Strana od 493
Strana do 510

Use of ineffective reading strategies among university EFL students

J. Topalov, Use of ineffective reading strategies among university EFL students, pp. 176 - 186, 2014

Autori Jagoda Topalov
Godina 2014
Strana od 176
Strana do 186

Forms and meanings of the source word armageddon in English lexical blends

Lalić-Krstin, G., Forms and meanings of the source word armageddon in English lexical blends, pp. 257 - 273, 2014

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2014
Strana od 257
Strana do 273

Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika, NASTAVA I VASPITANJE, Vol. 1, pp. 121 - 134, 2014

Autori Jagoda Topalov i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Časopis NASTAVA I VASPITANJE
Volumen 1
Strana od 121
Strana do 134

Istraživanja afektivnih faktora u visokoškolskom obrazovanju

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Istraživanja afektivnih faktora u visokoškolskom obrazovanju, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014

Autori Jagoda Topalov i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-289-0
broj strana 147
Tip knjige monografija
Broj strana 147

Čudnoliki svet - američki hronotopi Pola Ostera

I. Đurić-Paunović, Čudnoliki svet - američki hronotopi Pola Ostera, Geopoetika, Beograd, 2014

Autori Ivana Đurić Paunović
Godina 2014
Izdavač Geopoetika, Beograd
ISBN 978-86-6145-147-8
broj strana 251
Tip knjige monografija
Broj strana 251

Medijska manipulacija kontekstom: fenomen izostavljenog i/ili pristrasnog bekgraunda

Dinko Gruhonjić, Medijska manipulacija kontekstom: fenomen izostavljenog i/ili pristrasnog bekgraunda, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 217, No. 7, pp. 63 - 69, Mar, 2014

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 217
Broj 7
Strana od 63
Strana do 69

Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),

Dinko Gruhonjić, Aleksandra Đurić Bosnić, Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 217, No. 7, pp. 171 - 176, Mar, 2014

Autori Dinko Gruhonjić i Aleksandra Đurić Bosnić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 217
Broj 7
Strana od 171
Strana do 176

Delatne zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju

I. Georgijev, Delatne zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju, Knjiženstvo, Vol. IV, No. 4, pp. - - -, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Knjiženstvo
Volumen IV
Broj 4
Strana od -
Strana do -

Proverbes français à construction comparative et les équivalents en serbe

LJ. Vlahović, Proverbes français à construction comparative et les équivalents en serbe, Jezici i kulture u vremenu i prostoru , No. 3, pp. 545 - 552, 2014

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2014
Časopis Jezici i kulture u vremenu i prostoru
Broj 3
Strana od 545
Strana do 552

Temporalnost i aspektualnost u srpskom i španskom jeziku

I. Georgijev, Temporalnost i aspektualnost u srpskom i španskom jeziku, Reči, Vol. VI, No. 7, pp. 56 - 67, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Reči
Volumen VI
Broj 7
Strana od 56
Strana do 67

Mentális lexikon és a nyelvek

A. Bajtai, Mentális lexikon és a nyelvek, Hungarológiai Közlemények, No. 2, pp. 51 - 58, 2014

Autori Ana Biro
Godina 2014
Časopis Hungarológiai Közlemények
Broj 2
Strana od 51
Strana do 58

Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1

M. Đuričić, I. Georgijev, Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1, Komunikacija i kultura online, Vol. 4, No. 4, pp. 65 - 78, 2013

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis Komunikacija i kultura online
Volumen 4
Broj 4
Strana od 65
Strana do 78

Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”

J. Redli, D. Urošević, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”, pp. 201 - 206, 2013

Autori Jelena Redli i Danka Vujaklija
Godina 2013
Strana od 201
Strana do 206

Revitalizacija hebrejskog jezika: sociolingvistički pristup uspešnoj jezičkoj revitalizaciji

I. Georgijev, Revitalizacija hebrejskog jezika: sociolingvistički pristup uspešnoj jezičkoj revitalizaciji, CASCA, Vol. 2, No. 1, pp. - - -, 2013

Autori Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis CASCA
Volumen 2
Broj 1
Strana od -
Strana do -

Afektivni filter i usvajanje gramatičkih sadržaja

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Afektivni filter i usvajanje gramatičkih sadržaja, pp. 433 - 441, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić i Jagoda Topalov
Godina 2013
Strana od 433
Strana do 441
Vrh strane