Publikacije

Eksplikativne nominalne sintagme u semantičkom polju kvalifikativnosti

Jelena Redli, Eksplikativne nominalne sintagme u semantičkom polju kvalifikativnosti, Lingvističke sveske 10: Srpski jezik i njegove norme (dijahrono-sinhroni aspekti), pp. 218 - 231, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2015

Autori Jelena Redli
Godina 2015
Izdavač Filozofski fakultet u Novom Sadu
ISSN/ISBN 978-86-6065-322-4
Strana od 218
Strana do 231

Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, M. Bjelica Andonov, V. Krombholc, Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, Strani jezici na Filozofskom fakultetu: Primenjenolingvistička istraživanja, pp. 107 - 124, 2015

Autori Jagoda Topalov, Maja Bjelica Andonov i Viktorija Krombholc
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-86-6065-302-6
Strana od 107
Strana do 124

Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Elementi španske kulture u udžbenicima španskog kao stranog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.). Strani jezici na Filozofskom fakultetu: Primenjenolingvistička istraživanja, pp. 151 - 167, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Moises Moreno Fernandez
Godina 2015
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-311-8
Strana od 151
Strana do 167

Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmans Nussknacker und Mausekönig auf Deutsch, Serbisch und Kroatisch

I. Simurdić, Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmans Nussknacker und Mausekönig auf Deutsch, Serbisch und Kroatisch, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 5, pp. 93 - 103, 2015

Autori Iva Simurdić
Godina 2015
Časopis Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 5
Strana od 93
Strana do 103

Я prosto hudožnik, artist, vernee deяtelь kulьturы (Prigov)

L. Milentijević, Я prosto hudožnik, artist, vernee deяtelь kulьturы (Prigov), Zbornik matice srpske za slavistiku, pp. 286 - 288, 2015

Autori Lazar Milentijević
Godina 2015
Časopis Zbornik matice srpske za slavistiku
Strana od 286
Strana do 288

Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku

Jelena Redli, Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku, pp. 1 - 465, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2015

Autori Jelena Redli
Godina 2015
Izdavač Filozofski fakultet
Strana od 1
Strana do 465

Govori u slivu Studenice

G. Dragin, Govori u slivu Studenice, IK TISKI CVET, 2015

Autori Gordana Dragin
Godina 2015
Izdavač IK TISKI CVET
ISBN 978-86-7264-074-8
broj strana 280
Tip knjige monografija
Broj strana 280

Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, K. Sinwongsuwat, Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 37, No. 7, pp. 750 - 764, 2015

Autori Biljana Radić-Bojanić, Jagoda Topalov i Kemtong Sinwongsuwat
Godina 2015
DOI http://dx.doi.org/10.1080/01434632.2015.1022180
Časopis Journal of Multilingual and Multicultural Development
Volumen 37
Broj 7
Strana od 750
Strana do 764

Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa

B. Kovačević Petrović, Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa, Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu, Vol. XL, No. 1, pp. 107 - 128, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
DOI https://doi.org/10.19090/gff.2015.1.107-128
Časopis Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu
Volumen XL
Broj 1
Strana od 107
Strana do 128

Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine

S. Maričić-Mesarović, Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine, Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine.Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd, Jul, 2015

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2015
Izdavač Filološki fakultet

Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika

M. Đuričić, I. Georgijev, Pregled istraživanja iz kontrastivne analize španskog i srpskog jezika, Lipar, Vol. XVI, No. 58, pp. 211 - 220, 2015

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Lipar
Volumen XVI
Broj 58
Strana od 211
Strana do 220

Jazyková kultúra slovenských vojvodinských novinárov v televíznych médiách

Valentová, Anna Margaréta, Jazyková kultúra slovenských vojvodinských novinárov v televíznych médiách, Slavistika XIX (2015), No. 19, pp. 321 - 325, 2015

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2015
Časopis Slavistika XIX (2015)
Broj 19
Strana od 321
Strana do 325

Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014)

B. Kovačević Petrović, Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014), Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, No. 52, pp. 103 - 132, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
Časopis Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku
Broj 52
Strana od 103
Strana do 132

Pismenost u digitalnom i medijskom kontekstu iz diskursa savremenog obrazovanja.

Marić, Slađana, Pismenost u digitalnom i medijskom kontekstu iz diskursa savremenog obrazovanja., Međunarodni zbornik radova Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 5, Dejan Pralica & Norbert Šinković (ured.), pp. 131 - 141, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2015

Autori Slađana Marić
Godina 2015
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-354-5
Strana od 131
Strana do 141

Nóra Ružičková v nekonečnosti poézie

Valentová, Anna Margaréta, Nóra Ružičková v nekonečnosti poézie, Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru, No. 9-10, pp. 48 - 56, 2015

Autori Anna Margareta Lačok
Godina 2015
Časopis Nový život: Mesačník pre literatúru a kultúru
Broj 9-10
Strana od 48
Strana do 56

K razboru futurističeskogo teksta Vladimir Maяkovskiй. Tragediя.

L. Milentijević, K razboru futurističeskogo teksta Vladimir Maяkovskiй. Tragediя., Slavistika, pp. 557 - 566, 2015

Autori Lazar Milentijević
Godina 2015
Časopis Slavistika
Strana od 557
Strana do 566

Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku

I. Georgijev, Tabui i eufemizmi kao primer kognitivnog kulturnog modela: SMRT u srpskom i španskom jeziku, Nasleđe, Vol. XII, No. 30, pp. 221 - 230, 2015

Autori Ivana Georgijev
Godina 2015
Časopis Nasleđe
Volumen XII
Broj 30
Strana od 221
Strana do 230

“Rukovet No.1” for choir (SATB) by Slađana Marić

Marić, Slađana, “Rukovet No.1” for choir (SATB) by Slađana Marić, Revista Música Hodie, Vol. 15, No. 2, pp. 251 - 264, 2015

Autori Slađana Marić
Godina 2015
Časopis Revista Música Hodie
Volumen 15
Broj 2
Strana od 251
Strana do 264

Bum i novi tokovi hispanoameričke proze

B. Kovačević Petrović, Bum i novi tokovi hispanoameričke proze, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, No. 149, pp. 118 - 139, 2015

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2015
DOI 10.5937/kultura1549118K
Časopis Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku
Broj 149
Strana od 118
Strana do 139

Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika, NASTAVA I VASPITANJE, Vol. 1, pp. 121 - 134, 2014

Autori Jagoda Topalov i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Časopis NASTAVA I VASPITANJE
Volumen 1
Strana od 121
Strana do 134

Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),

Dinko Gruhonjić, Aleksandra Đurić Bosnić, Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 217, No. 7, pp. 171 - 176, Mar, 2014

Autori Dinko Gruhonjić i Aleksandra Đurić Bosnić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 217
Broj 7
Strana od 171
Strana do 176

Delatne zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju

I. Georgijev, Delatne zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju, Knjiženstvo, Vol. IV, No. 4, pp. - - -, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Knjiženstvo
Volumen IV
Broj 4
Strana od -
Strana do -

Uloga akulturacije u procesu usvajanja J2 kod imigranata

I. Georgijev, Uloga akulturacije u procesu usvajanja J2 kod imigranata, Lipar, Vol. XV, No. 53, pp. 229 - 240, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Lipar
Volumen XV
Broj 53
Strana od 229
Strana do 240

Temporalnost i aspektualnost u srpskom i španskom jeziku

I. Georgijev, Temporalnost i aspektualnost u srpskom i španskom jeziku, Reči, Vol. VI, No. 7, pp. 56 - 67, 2014

Autori Ivana Georgijev
Godina 2014
Časopis Reči
Volumen VI
Broj 7
Strana od 56
Strana do 67

Uzročne atribucije studenata u učenju engleskog jezika

J. Topalov, Uzročne atribucije studenata u učenju engleskog jezika, Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, pp. 11 - 27, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2014

Autori Jagoda Topalov
Godina 2014
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-288-3
Strana od 11
Strana do 27
Vrh strane