Publikacije

Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),

Dinko Gruhonjić, Aleksandra Đurić Bosnić, Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude (intervju sa Erikom Gordijem),, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 217, No. 7, pp. 171 - 176, Mar, 2014

Autori Dinko Gruhonjić i Aleksandra Đurić Bosnić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 217
Broj 7
Strana od 171
Strana do 176

Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije

Dinko Gruhonjić, Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 221, No. 8, pp. 14 - 21, Oct, 2014

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2014
Časopis Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Volumen 221
Broj 8
Strana od 14
Strana do 21

Konstantin Veliki u srpskoj istoriografiji XIX veka

S. Boškov, Konstantin Veliki u srpskoj istoriografiji XIX veka, Istraživanja, No. 25, pp. 429 - 435, 2014

Autori Svetozar Boškov
Godina 2014
Časopis Istraživanja
Broj 25
Strana od 429
Strana do 435

Korelativi markeri jednakosti i nejednakosti u francuskim i srpskim komparativnim rečenicama

LJ. Vlahović, Korelativi markeri jednakosti i nejednakosti u francuskim i srpskim komparativnim rečenicama, Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. LVI, No. 2, pp. 155 - 168, 2013

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2013
Časopis Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen LVI
Broj 2
Strana od 155
Strana do 168

Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara

B. Radić-Bojanić, Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić
Godina 2013
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-199-2
broj strana 103
Tip knjige monografija
Broj strana 103

Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima

M. Đuričić, I. Georgijev, Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima, Knjiženstvo, Vol. 3, No. 3, pp. - - -, 2013

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis Knjiženstvo
Volumen 3
Broj 3
Strana od -
Strana do -

Istorija Srba u Crnoj Gori 1496-1918.

N. Ninković, D. Mikavica, G. Vasin, Istorija Srba u Crnoj Gori 1496-1918., Prometej, 2013

Autori Nenad Ninković, Dejan Mikavica i Goran Vasin
Godina 2013
Izdavač Prometej
ISBN 978-86-515-0818-2
broj strana 313
Tip knjige monografija
Broj strana 313

Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku

S. Pavlović, Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku, Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013

Autori Slobodan Pavlović
Godina 2013
Izdavač Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
ISBN 978-86-7543-271-5 (broš.
broj strana 370
Tip knjige monografija
Broj strana 370

Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1

M. Đuričić, I. Georgijev, Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1, Komunikacija i kultura online, Vol. 4, No. 4, pp. 65 - 78, 2013

Autori Milica Đuričić i Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis Komunikacija i kultura online
Volumen 4
Broj 4
Strana od 65
Strana do 78

Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”

J. Redli, D. Urošević, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LVI/2, pp. 201 - 206, 2013

Autori Jelena Redli i Danka Vujaklija
Godina 2013
ISSN/ISBN 0352-5724
Strana od 201
Strana do 206

L'emploi du subjonctif français et du conjonctif italien exprimant un fait hypothétique dans des propositions comparatives

LJ. Vlahović, R. Seder, L'emploi du subjonctif français et du conjonctif italien exprimant un fait hypothétique dans des propositions comparatives, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XXXVIII, No. 3, pp. 73 - 85, 2013

Autori Ljubica Vlahović i Ružica Seder
Godina 2013
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen XXXVIII
Broj 3
Strana od 73
Strana do 85

Lingvistički aspekti odnosa Boga i čoveka u srpskim prevodima Biblije i Kurana

J. Redli, Lingvistički aspekti odnosa Boga i čoveka u srpskim prevodima Biblije i Kurana, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , Vol. LVI, No. 1, pp. 89 - 102, 2013

Autori Jelena Redli
Godina 2013
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen LVI
Broj 1
Strana od 89
Strana do 102

Afektivni filter i usvajanje gramatičkih sadržaja

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Afektivni filter i usvajanje gramatičkih sadržaja, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2, pp. 433 - 441, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić i Jagoda Topalov
Godina 2013
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-178-7
Strana od 433
Strana do 441

Strategije za učenje u svetlu novih vrednosti u nastavi engleskog jezika

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Strategije za učenje u svetlu novih vrednosti u nastavi engleskog jezika, Jezik, književnost, vrednosti: jezička istraživanja, pp. 551 - 562, Filozofski fakultet, Niš, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić i Jagoda Topalov
Godina 2013
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-7379-278-1
Strana od 551
Strana do 562

Revitalizacija hebrejskog jezika: sociolingvistički pristup uspešnoj jezičkoj revitalizaciji

I. Georgijev, Revitalizacija hebrejskog jezika: sociolingvistički pristup uspešnoj jezičkoj revitalizaciji, CASCA, Vol. 2, No. 1, pp. - - -, 2013

Autori Ivana Georgijev
Godina 2013
Časopis CASCA
Volumen 2
Broj 1
Strana od -
Strana do -

Crkveno-narodni sabor i Arhijerejski sinod iz 1749. godine

N. Ninković, Crkveno-narodni sabor i Arhijerejski sinod iz 1749. godine, Istraživanja, No. 23, pp. 259 - 282, 2012

Autori Nenad Ninković
Godina 2012
Časopis Istraživanja
Broj 23
Strana od 259
Strana do 282

Prototypicality as a governing factor in constituent ordering in Serbian blends

S. Halupka-Rešetar, G. Lalić-Krstin, Prototypicality as a governing factor in constituent ordering in Serbian blends, S. Gudurić (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru I. Tematski zbornik, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012

Autori Sabina Halupka-Rešetar i Gordana Lalić-Krstin
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN ISBN 978-86-6064-152-7
Strana od 475-486

Elektronski izvori COBISS i KoBSON u funkciji visokoškolskog obrazovanja: stavovi i navike studenata korisnika

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Elektronski izvori COBISS i KoBSON u funkciji visokoškolskog obrazovanja: stavovi i navike studenata korisnika, Čitalište, Vol. 11, pp. 33 - 43, 2012

Autori Biljana Radić-Bojanić i Jagoda Topalov
Godina 2012
Časopis Čitalište
Volumen 11
Strana od 33
Strana do 43

Razumevanje slivenica u srpskom jeziku

Lalić-Krstin, G., Halupka-Rešetar, S., Razumevanje slivenica u srpskom jeziku, Nasleđe, Vol. 22, pp. 101 - 109, 2012

Autori Gordana Lalić-Krstin i Sabina Halupka-Rešetar
Godina 2012
Časopis Nasleđe
Volumen 22
Strana od 101
Strana do 109

Virtuelna kolaboracija u nastavi engleskog jezika - TeachingEnglish.org.uk i Skype in the Classroom

J. Topalov, V. Krombholc, Virtuelna kolaboracija u nastavi engleskog jezika - TeachingEnglish.org.uk i Skype in the Classroom, Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika, pp. 9 - 22, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012

Autori Jagoda Topalov i Viktorija Krombholc
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-105-3
Strana od 9
Strana do 22

Strategije čitanja na engleskom jeziku kod studenata – kvantitativna analiza

J. Topalov, Strategije čitanja na engleskom jeziku kod studenata – kvantitativna analiza, Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, pp. 27 - 39, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012

Autori Jagoda Topalov
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-141-1
Strana od 27
Strana do 39

Ničim izazvana zbirka

Dinko Gruhonjić, Ničim izazvana zbirka, Cenzura, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Izdavač Cenzura
ISBN 978-86-86559-15-9
broj strana 204
Tip knjige ostalo
Broj strana 204

Ruka ruku mije

Dinko Gruhonjić, Ruka ruku mije, Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja, pp. 5 - 5, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Časopis Link: časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja
Strana od 5
Strana do 5

Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe.

LJ. Vlahović, S. Gudurić, Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe., Filozofski fakultet, 2012

Autori Ljubica Vlahović i Snežana Gudurić
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-106-0
broj strana 231
Tip knjige udžbenik
Broj strana 231

Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT)]

B. Dinić, B. Janičić, Evaluacija Bas-Perijevog Upitnika agresije po modelu TOS (IRT) [Evaluation of Buss-Perry Aggression questionnaire with Item response theory (IRT)], PSIHOLOGIJA, Vol. 45, No. 2, pp. 189 - 207, 2012

Autori Bojana Dinić i Bojan Janičić
Godina 2012
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 45
Broj 2
Strana od 189
Strana do 207
Vrh strane