Publikacije

Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika

D. Sredojević, I. Bjelaković, Lj. Subotić, Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2012

Autori Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković i Subotić Ljiljana
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
ISBN 978-86-6065-109-1
broj strana 145
Tip knjige monografija
Broj strana 145

Zatvorski sindrom : novinski eseji / Nedim Sejdinović

Dinko Gruhonjić, Zatvorski sindrom : novinski eseji / Nedim Sejdinović, Urednik knjige Zatvorski sindrom : novinski eseji, pp. 1 - 195, Cenzura, Novi Sad, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Izdavač Cenzura
ISSN/ISBN 978-86-86559-12-8 (broš.)
Strana od 1
Strana do 195

San svakog upaljača : stare priče / Nedim Sejdinović

Dinko Gruhonjić, San svakog upaljača : stare priče / Nedim Sejdinović, Urednik zbirke priča San svakog upaljača, pp. 1 - 151, Cenzura, Novi Sad, 2012

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2012
Izdavač Cenzura
ISSN/ISBN ISBN 978-86-86559-13-5 (broš.)
Strana od 1
Strana do 151

Students' motivation in EFL context: Motivational influences and practical implications

J. Topalov, Students' motivation in EFL context: Motivational influences and practical implications, Metodički vidici, Vol. 3, pp. 181 - 196, 2012

Autori Jagoda Topalov
Godina 2012
Časopis Metodički vidici
Volumen 3
Strana od 181
Strana do 196

Crkva svetih arhistratiga Mihaila i Gavrila u Laćarku tokom XVIII veka

N. Ninković, Crkva svetih arhistratiga Mihaila i Gavrila u Laćarku tokom XVIII veka, Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“, No. 11, pp. 70 - 102, 2012

Autori Nenad Ninković
Godina 2012
Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
Broj 11
Strana od 70
Strana do 102

Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról

A. Bajtai, Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, Alkalmazott nyelvtudomány, Vol. XII, No. 1-2, pp. 158 - 162, 2012

Autori Ana Biro
Godina 2012
Časopis Alkalmazott nyelvtudomány
Volumen XII
Broj 1-2
Strana od 158
Strana do 162

Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika, Teme, Vol. 3, No. XXXV, pp. 751 - 765, Jul, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2011
Časopis Teme
Volumen 3
Broj XXXV
Strana od 751
Strana do 765

Reforma srpskog školstva u Habzburškoj monarhiji 1769-1777

N. Ninković, Reforma srpskog školstva u Habzburškoj monarhiji 1769-1777, Istraživanja, No. 22, pp. 167 - 183, 2011

Autori Nenad Ninković
Godina 2011
Časopis Istraživanja
Broj 22
Strana od 167
Strana do 183

Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos.

S. Maričić-Mesarović, M. Đurić, Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos., Facta universitatis Series Linguistics and Literature, Vol. 9, No. 2, pp. 89 - 98, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Milica Đurić
Godina 2011
Časopis Facta universitatis Series Linguistics and Literature
Volumen 9
Broj 2
Strana od 89
Strana do 98

Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika, Pedagogija, Vol. 66, No. 1, pp. 113 - 120, 2011

Autori Jagoda Topalov i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2011
Časopis Pedagogija
Volumen 66
Broj 1
Strana od 113
Strana do 120

Istorija kao nauka u udžbenicima Stojana Boškovića

S. Boškov, Istorija kao nauka u udžbenicima Stojana Boškovića, Istraživanja, No. 22, pp. 325 - 331, 2011

Autori Svetozar Boškov
Godina 2011
Časopis Istraživanja
Broj 22
Strana od 325
Strana do 331

Ocenjivanje usmenih prezentacija na nivou B2 zajedničkog evropskog okvira: kvantitativna i kvalitativna analiza.

B. Radić-Bojanić, V. Lazović, J. Topalov, Ocenjivanje usmenih prezentacija na nivou B2 zajedničkog evropskog okvira: kvantitativna i kvalitativna analiza., Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 43, No. 1, pp. 106 - 121, 2011

Autori Biljana Radić-Bojanić, Vesna Lazović i Jagoda Topalov
Godina 2011
Časopis Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Volumen 43
Broj 1
Strana od 106
Strana do 121

Le mode dans les subordonnées comparatives en français et en serbe

LJ. Vlahović, Le mode dans les subordonnées comparatives en français et en serbe, Academic days of Timisoara : Language education today, pp. 263 - 271, 2011

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2011
Časopis Academic days of Timisoara : Language education today
Strana od 263
Strana do 271

Potvrdne diplome Jovana Georgijevića za episkopa vršačko-karansebeškog i mitropolita karlovačkog

N. Ninković, Potvrdne diplome Jovana Georgijevića za episkopa vršačko-karansebeškog i mitropolita karlovačkog, Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“, No. 10, pp. 113 - 128, 2011

Autori Nenad Ninković
Godina 2011
Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
Broj 10
Strana od 113
Strana do 128

Srpsko osnovno školstvo u Habzburškoj monarhiji od 1774-1811

N. Ninković, Srpsko osnovno školstvo u Habzburškoj monarhiji od 1774-1811, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, No. 36, pp. 59 - 73, 2011

Autori Nenad Ninković
Godina 2011
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Broj 36
Strana od 59
Strana do 73

Motivacija u nastavi stranog jezika

J. Topalov, Motivacija u nastavi stranog jezika, Filozofski fakultet Novi Sad, 2011

Autori Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Filozofski fakultet Novi Sad
ISBN 978-86-6065-088-9
Tip knjige monografija

Varieties of English. An Activity Book for Students

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Varieties of English. An Activity Book for Students, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011

Autori Biljana Radić-Bojanić i Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-056-8
Tip knjige pomoćni udžbenik

Diskurs agencijskog novinarstva

Dinko Gruhonjić, Diskurs agencijskog novinarstva, Filozofski fakultet, 2011

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2011
Izdavač Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-074-2
broj strana 190
Tip knjige monografija
Broj strana 190

Effects of Strategic Reading Instruction on EFL Students' Reading Performance

J. Topalov, Effects of Strategic Reading Instruction on EFL Students' Reading Performance, English Studies Today: Views and Voices, Selected Papers from the First Intenational Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT)”, pp. 186 - 195, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011

Autori Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-102-2
Strana od 186
Strana do 195

Inventar manastira Bešenova iz 1896. godine

N. Ninković, D. Kovačević, Inventar manastira Bešenova iz 1896. godine, Istraživanja, No. 21, pp. 263 - 310, 2010

Autori Nenad Ninković i Duško Kovačević
Godina 2010
Časopis Istraživanja
Broj 21
Strana od 263
Strana do 310

L`Expression de l`inégalité en serbe et en français

LJ. Vlahović, L`Expression de l`inégalité en serbe et en français, Teaching foreign languages : Languages for special purposes, pp. 78 - 89, 2010

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2010
Časopis Teaching foreign languages : Languages for special purposes
Strana od 78
Strana do 89

Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala.

S. Maričić-Mesarović, T. Tasković, Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala., Metodički vidici, Vol. 1, No. 1, pp. 113 - 120, 2010

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Tijana Tasković
Godina 2010
DOI https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.
Časopis Metodički vidici
Volumen 1
Broj 1
Strana od 113
Strana do 120

Antička prošlost u Istoriji sveta Aleksandra Sandića

S. Boškov, Antička prošlost u Istoriji sveta Aleksandra Sandića, Istraživanja, No. 21, pp. 55 - 63, 2010

Autori Svetozar Boškov
Godina 2010
Časopis Istraživanja
Broj 21
Strana od 55
Strana do 63

Izdavačka delatnost Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

B. Šimunović-Bešlin, Izdavačka delatnost Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Istraživanja, No. 21, pp. 487 - 501, 2010

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2010
Časopis Istraživanja
Broj 21
Strana od 487
Strana do 501

Strukturni i sadržinski aspekti novih slivenica u engleskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup

Lalić-Krstin, G., Strukturni i sadržinski aspekti novih slivenica u engleskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2010

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2010
Izdavač Filozofski fakultet u Novom Sadu
Vrh strane