Strani jezici po izboru

Jezički koordinatori OAS

 

Raspored predavanja za letnji semestar 2021/22.

         Engleski jezik po izboru, Engleski po izboru UŽIVO - grupe
         Francuski jezik po izboru, Francuski po izboru UŽIVO - grupe
         Grčki jezik po izboru, Grčki po izboru UŽIVO - grupe
         Italijanski jezik po izboru, Italijanski po izboru UŽIVO - grupe
         Kineski jezik po izboru - grupe
         Mađarski jezik po izboru, Mađarski po izboru UŽIVO - grupe
         Nemački jezik po izboru, Nemački po izboru UŽIVO - grupe
         Poljski jezik po izboru, Poljski po izboru UŽIVO - grupe
         Portugalski jezik po izboru, Portugalski po izboru UŽIVO - grupe
         Rumunski jezik po izboru, Rumunski po izboru UŽIVO- grupe
         Rusinski jezik po izboru, Rusinski po izboru UŽIVO - grupe
         Ruski jezik po izboru, Ruski po izboru UŽIVO - grupe
         Slovački jezik po izboru, Slovački po izboru UŽIVO - grupe
         Španski jezik po izboru, Španski po izboru UŽIVO - grupe
         Korejski jezik po izboru - grupe

 

Vrh strane